Razpisi za območje Triglavskega narodnega parka

Razpisi za območje Triglavskega narodnega parka

Objava razpisov, pri katerih je upoštevan 11. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku. Spodbude in sofinanciranje projektov se za prijavitelje izvaja prednostno in/ali z višjim deležem sofinanciranja.

 

- Uradni list RS, št. 84, dne 28.12.2018: Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 (na strani 2657) za projekte, ki se bodo izvajali na območju Triglavskega narodnega parka. Na povezavi so tudi drugi aktualni razpisi za območje Triglavskega narodnega parka, zlasti za področje kmetijstva in gozdarstva, pri katerih je prav tako upoštevan 11. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku. Povezava na razpis.