Obiskovalci s posebnimi potrebami

Obiskovalci s posebnimi potrebami

Da bi približali naravno okolje vsem našim obiskovalcem, smo se v Javnem zavodu Triglavskega narodnega parka odločili za postopno urejanje dostopov in prilagajanje infrastrukture gibalno oviranim osebam.

Dostopno z invalidskim vozičkom (območje Triglavskega narodnega parka):

  • Informacijsko izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta na Logu
  • Infocenter Triglavska roža Bled
  • Center Triglavskega narodnega parka Bohinj

V nekaj letih želimo na več lokacijah po parku doživljanje naravnih in kulturnih značilnosti vsaj delno olajšati tudi invalidom, osebam z gibalnimi motnjami, slabovidnim, gluhim in drugim gibalno oviranim ljudem.

PDF Triglavski narodni park za vsakogar