Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka

Simbol kakovosti, tradicije in sožitja z naravo Triglavskega narodnega parka

Na spletno stran Znaka kakovosti TNP
Javni zavod Triglavski narodni park je lastnik in izdajatelj Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka, ki označuje objekte, izdelke, blago in storitve ter dejavnosti in pomeni oznako območja izvora in kakovosti prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti in drugih izdelkov, gostinsko - turističnih in drugih javnih ter zasebnih storitev na območju Triglavskega narodnega parka in/ali UNESCO MaB / Biosfernega območja Julijske Alpe.

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka predstavlja dodano vrednost in omogoča jasno prepoznavnost uradno certificiranih izdelkov in storitev, ki dosegajo standarde kakovosti. Zagotavlja podporo izvajanju različnim dejavnostim, ki so v skladu s cilji parka ter potrjuje izpolnjevanje nadstandardnih zahtev s področij varstva okolja, ohranjanja narave in biodiverzitete ter ohranjanja kulturne dediščine. Izdelkom in storitvam pa zagotavlja večjo prepoznavnost. Z Znakom kakovosti Triglavskega narodnega parka želi Javni zavod Triglavski narodni park aktivno prispevati k gospodarskemu razvoju na območju parka v smeri trajnostnega razvoja in skladno z naravovarstvenimi smernicami.

Vabljeni, da se pridružite družini nosilcev Znaka kakovosti.

Zakaj ZKTNP?

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka je znak zaupanja in visokih standardov, ki potrošniku zagotavlja naslednje 4 VREDNOTE:

ZAVEZA VAROVANJA OKOLJA

Certifikat odraža poslanstvo narodnega parka in zavezo nosilcev znaka k varovanju in ohranjanju okolja. Z nakupom takšnih izdelkov in storitev dobiva vaš nakup dodaten smisel.

PRISTNOST

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka ponuja pristne, lokalne izdelke in storitve. Z njim podpiramo ohranjanje lokalne tradicije in znanja.

SPOŠTOVANJE

Za nosilce Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je spoštovanje temeljna vrednota, ki poudarja upoštevanje izjemne narave, kulturne dediščine ter visokih standardov kakovosti in meril trajnosti. Vse to izdelkom in storitvam daje pravo vrednost.

SPOZNAVANJE

Posamezniki, ki jih družijo iste vrednote in so povezani v družino Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka, med seboj delijo dobre prakse in nadgrajujejo svoja znanja. Spoznajte jih še vi. Svoje delo, izdelke, storitve vam bodo z veseljem predstavili.

 

Zakaj postati nosilec ZKTNP?

ZAKAJ POSTATI NOSILEC ZKTNP?

  • Ker smo ponosni prebivalci Julijskh Alp
  • Ker nam je mar za naravo in okolje v katerem živimo
  • Ker ZKTNP pomeni višji standard, pravo kakovost in prepoznavnost

Z znakom kakovosti se lahko certificirajo:

  • proizvajalci lokalnih zaščitenih pridelkov in izdelkov
  • turistični ponudniki
  • ekološke turistične kmetije
  • izdelovalci domače in umetnostne obrti
  • zeliščarji, nabiralci
  • rejci avtohtonih pasem domačih živali
  • izobraževalne ustanove

Kako se pridružiti ZKTNP?

Certifikat Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka je namenjen posameznikom ali skupinam, ki s svojim izdelkom in storitvam zagotavljajo visoko kakovost, trajnost in skladnost s cilji narodnega parka.

KDO LAHKO PRISTOPI K POSTOPKU PRIDOBITVE ZNAKA KAKOVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA?

V postopek za pridobitev Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka lahko pristopijo ponudniki produktov in storitev, fizične ali pravne osebe s sedežem na območju občin Triglavskega narodnega parka in/ali Biosfernega območja Julijske Alpe ter imajo ustrezno kakovost, ki jo dokazujejo s prejetimi certifikati. Za vključitev v postopek kandidat izpolni pristopni obrazec, ki ga najdete tukaj.

 
KAKO POTEKA POSTOPEK CERTIFICIRANJA ZA PRIDOBITEV ZNAKA KAKOVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA?

Namen podeljevanja Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je povezati ponudnike in obstoječe certifikacijske sisteme, ki so v skladu s cilji parka in zagotavljajo izdelkom in storitvam nadstandardno splošno in predvsem okoljsko kakovost.

Strokovna komisija za podeljevanje Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka izvaja postopek podeljevanja znaka skozi vse leto. Na podlagi prejema izpolnjenega pristopnega obrazca strokovna komisija poda mnenje, ali so izpolnjene zahteve glede dokazil kakovosti ter predlaga direktorju Javnega zavoda Triglavski narodni park, da izda sklep o podelitvi pravice za uporabo Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka.

 

KAKŠNI STROŠKI SO POVEZANI S PRIDOBITVIJO ZNAKA KAKOVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA?

Postopek pridobitve Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je brezplačen.

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: davorin.koren@tnp.gov.si

 

Za vključitev v postopek kandidat izpolni pristopni obrazec, ki ga najdete tukaj:

Prijava za pridobitev

 

Pravilnik ZKTNP

Pogoji za pridobitev ZKTNP

Priročnik za nosilce ZKTNP

Zlati projekti

Lokalni prebivalci Julijskih Alp s svojim delom predstavljajo srce Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka. Da bi predstavili njihovo vsakdanje življenje so nastali predstavitveni filmi Obrazi Alp.