Geologija

Geologija

Pestrost nežive narave je osnova pestrosti žive narave.

Pestrost geoloških pojavov in procesov je izjemna in daje osnovo prav tako izjemni biodiverziteti tega območja.

Triglavski narodni park leži na najbolj vzhodnem robu Alpskega loka, v Julijskih Alpah. Gorska pokrajina, ki se zrcali v sivih apnenčastih gorskih skupinah, ostrih grebenih, visokih kraških planotah, širokih ledeniških dolinah, globokih soteskah in kristalno čistih vodah, je odprta knjiga geološke zgodovine parka, katerega razvoj je trajal več kot 200 milijonov let.

Morje je zidar Triglavskega narodnega parka

Plast za plastjo je milijone let morje nalagalo apnenčev sediment in ustvarilo več kot tisoč metrov visoke stene najvišjih vrhov Julijskih Alp. V morski vodi raztopljen kalcij se je počasi odlagal na morsko dno, mnogokrat skupaj z ostanki odmrlih organizmov. Iz sedimenta je nastal apnenec s fosilnimi ostanki. Ena plast kamnine pomeni obdobje odlaganja, ki se je nato prekinilo in z novo plastjo ponovno začelo. Tam, kjer plasti ni, je odlaganje potekalo brez prekinitev.

Sprehod med prebivalci nekdanjih oceanov

Raznolikost in starost morskih okolij, v katerih so nastajale kamnine, se odraža tudi v številnih, čudovito ohranjenih fosilnih ostankih. Ne redko kje v gorah narodnega parka se lahko obiskovalec sprehaja po morskem dnu, polnem školjk, polžev in morskih ježkov, občuduje pisan svet koralnih grebenov in zaplava skupaj z že dolgo izumrlimi amoniti. Kjer na pogled ne najdemo fosilov, se skriva nič manj pester in lep, mikroskopsko majhen svet alg, luknjičark, radioalarij in konodontov.

Kaj je pognalo gore k višku?

Kamnine narodnega parka so nastale v morskih okoljih na območju ekvatorja. Zemljine notranje sile so jih s procesi premikanja tektonskih plošč potisnile več tisoč kilometrov proti severu. Ob stiku dveh tektonskih plošč, Afriške in Evropske, so se kamnine dvignile, nagubale, prelomile, premaknile in narinile ena čez drugo, izoblikovale so se Alpe. Ob dvigovanju so jih zunanje zemljine sile z erozijskimi procesi zniževale in preoblikovale v današnjo, še vedno spreminjajočo zunanjo podobo.

Kraljica erozije je voda, a hkrati največji umetnik

Padavinska voda v obliki dežja, snega in ledu močno preoblikuje apnenčasto površje in podzemlje Julijskih Alp, saj ima sposobnost raztapljati trden apnenec in ustvarjati visokogorski kraški svet. Ker v višjih legah ni vegetacije in je površje golo, so kraške oblike še lepše vidne in izražene. Visokogorski kras je v suhih obdobjih leta, čeprav ga oblikuje voda, pravzaprav puščava brez kapljice vode, ki skozi sisteme razpok hitro ponikne v podzemni labirint brezen in jam.

Gore so kratka epizoda v geološki zgodovini

Čeprav se nam zdijo gorske verige mogočne in nespremenljive, so v geološkem času le kratka epizoda. Ne glede na moč notranjih sil, erozija vedno zmaga. Nevarne strme, ostre in odsekane oblike postanejo pohlevne, trebušaste in položne. Gorske verige se slej ali prej uravnajo, nekoč najvišji vrhovi sveta postanejo skromni hribčki, na drugem koncu planeta raste novo gorovje. Pozorno oko bo dokaze o umiranju Julijskih Alp opazilo na vsakem koraku (melišča, podori, plazovi, hudourniki).

Kdo je izdolbel doline in spodkopal slapove?

Današnja oblika površja narodnega parka je kot fotografija, ujet trenutek vseskozi spreminjajoče se pokrajine. Lep primer spreminjajoče pokrajine so obvisele, manjše stranske doline, ki so posledica delovanja ledenikov. Zaradi večje erozijske moči glavnega ledenika, se je glavna dolina bolj poglobila od stranske in potok, ki teče po stranski dolini, je moral ustvariti slap, da je lahko premagal višinsko razliko. Toda tudi slap se počasi, a vztrajno umika, kruši, podira.