Spremljanje obiska

Spremljanje obiska

Zaradi naraščajočega obiska in raznovrstnosti oblik rekreacije je spremljanje obiska nujno, prav tako pa izvajanje ukrepov, ki bodo pripomogli primarno k ohranjanju ugodnega stanja okolja, ob tem pa tudi k doseganju pozitivne izkušnje obiskovalcev.

Monitoring oz. spremljanje obiska je postopek zbiranja in analiziranja podatkov o številu ljudi, ki obiskujejo določeno območje.

Na spodnjem zemljevidu si lahko ogledate podatke štetja glede na števna mesta v Triglavskem narodnem parku. Informacije o štetih prehodih lahko pridobite s klikom na ikono na zemljevidu in Več informacij.

Števci po parku (19)

Vsi šteti prehodi 61503
Dnevno povprečje 2050
Bohinj – Ukanc, Bohinjsko jezero
Bohinj – Ukanc, Bohinjsko jezero
Šteti prehodi (včeraj) 578
Vsi šteti prehodi 10383
Dnevno povprečje: 346
Dolina Tamar
Dolina Tamar
Šteti prehodi (včeraj) 280
Vsi šteti prehodi 8778
Dnevno povprečje: 293
Slap Peričnik 1
Slap Peričnik 1
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 5639
Dnevno povprečje: 188
Lepena - Krnsko jezero
Lepena - Krnsko jezero
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Bohinj - Komna
Bohinj - Komna
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Planina Blato
Planina Blato
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Dolina Vrata - Pot Triglavske Bistrice
Dolina Vrata - Pot Triglavske Bistrice
Šteti prehodi (včeraj) 289
Vsi šteti prehodi 3939
Dnevno povprečje: 131
Planina Kuhinja
Planina Kuhinja
Šteti prehodi (včeraj) 104
Vsi šteti prehodi 2563
Dnevno povprečje: 85
Dolina Krnica - Pod Kriško steno
Dolina Krnica - Pod Kriško steno
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Trenta - Soška pot
Trenta - Soška pot
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Dolina Tamar - proti Jalovcu
Dolina Tamar - proti Jalovcu
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Dolina Krma - Kredarica
Dolina Krma - Kredarica
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 3
Dnevno povprečje: 0
Dolina Krnica
Dolina Krnica
Šteti prehodi (včeraj) 264
Vsi šteti prehodi 5115
Dnevno povprečje: 171
Planina Lipanca
Planina Lipanca
Šteti prehodi (včeraj) 0
Vsi šteti prehodi 0
Dnevno povprečje: 0
Trenta - Mala korita Soče
Trenta - Mala korita Soče
Šteti prehodi (včeraj) 390
Vsi šteti prehodi 8158
Dnevno povprečje: 272
Pokljuška soteska
Pokljuška soteska
Šteti prehodi (včeraj) 154
Vsi šteti prehodi 3694
Dnevno povprečje: 123
Trenta - Izvir Soče
Trenta - Izvir Soče
Šteti prehodi (včeraj) 561
Vsi šteti prehodi 9759
Dnevno povprečje: 325
Soška pot- Korita Mlinarice
Soška pot- Korita Mlinarice
Šteti prehodi (včeraj) 194
Vsi šteti prehodi 2524
Dnevno povprečje: 84
Rudno Polje - pl. Jezerce
Rudno Polje - pl. Jezerce
Šteti prehodi (včeraj) 122
Vsi šteti prehodi 948
Dnevno povprečje: 32
Poletna lokacija / Poletna lokacija - avtomatska postaja
Zimska lokacija / Zimska lokacija - avtomatska postaja
Celoletna lokacija / Celoletna lokacija - avtomatska postaja

*Števci, ki imajo avtomatski prenos podatkov, te podatke pošiljajo vsakodnevno. Ostali števci, brez avtomatskega prenosa podatkov, podatke kažejo v različnih časovnih intervalih za nazaj. Pri teh števcih zato včerajšnji obisk ni prikazan.

Javni zavod Triglavski narodni park izvaja sistematično štetje obiskovalcev na območju parka z avtomatskimi pasivnimi senzorji infrardeče svetlobe, ki beležijo prehode obiskovalcev na podlagi zaznavanja toplotnega sevanja telesa.

 

Lokacije štetja so območje Triglava in Doline Triglavskih jezer, osrednje naravne znamenitosti ter poti v alpskih dolinah. Lokacije štetja so se zaradi omejenega števila števcev spreminjale in se bodo lahko spreminjale tudi v prihodnje.

 

Lokacije štetja obiskovalcev s števci se razlikujejo tudi glede na letni čas – na nekaterih lokacijah štejemo samo v poletni sezoni ali zimski sezoni. Preostale lokacije so celoletne

 

Števci štejejo obiskovalce obojestransko (gor in dol), zato je dejansko število obiskovalcev, vidno na zgornjem zemljevidu, na določenih točkah lahko nižje.

Jeseni 2023 je bil testno vzpostavljen dnevni prenos podatkov s števcev na petih različnih lokacijah. Trenutno je dnevni prenos podatkov s števcev aktiviran na desetih števcih. Aktivnost predstavlja piloten in inovativen pristop spremljanja obiska v mednarodnem alpskem prostoru.

Razvoj aktivnosti je tesno povezan z umeščanjem tovrstnih podatkov v prostorske digitalne baze podatkov za strokovno rabo in za prikaz oziroma usmerjanje obiska preko digitalnih prostorskih platform za rekreacijske dejavnosti (npr. Outdooractive, maPZS,..).

V letu 2020 je bila pripravljena tudi Metodologija spremljanja obiska, kjer je možno najti več informacij o spremljanju obiska Triglavskega narodnega parka.

Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku: Metodologija spremljanja obiska (2020)

Ker gre za pilotno aktivnost, bodo v prihodnosti možne izboljšave in spremembe. Zaradi zunanjih vplivov lahko števci prikazujejo tudi drugačne številke od dejanskih. Vaš odziv je dragocen, zato nam svoje predloge in komentarje pošljite na naš elektronski naslov: sara.rendulic@tnp.gov.si