Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe

Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe

Federacija Europarc je leta 2009 Triglavski narodni park s sosednjim italijanskim Naravnim parkom Julijsko predgorje razglasila za čezmejno območje Ekoregijo Julijske Alpe, ki vključuje površino obeh parkov, na slovenski strani pa tudi Biosferno območje Unesco MaB.

Certifikat je priznanje za odlično sodelovanje obeh parkov pri upravljanju sosednjih zavarovanih območij in za prizadevanja, da bi za dobrobit narave presegli politične in administrativne meje. Priznanje sta si parka prislužila tudi za uspešno povezovanje skupnih tematik, kot so varstvo okolja, mir in sonaravni razvoj.

Leta 2014 je bil certifikat podaljšan, Alpska konvencija pa je istega leta celotno območje obeh parkov razglasila za čezmejno pilotno regijo ekološke povezanosti.

Predstavitvena publikacija Čezmejna Ekoregija Julijske Alpe

Konec leta 2016 je Ekoregija Julijske Alpe prejela priznanje za trajnostni razvoj turizma v zavarovanem območju. Listina je pomembno priznanje za opravljeno delo in hkrati model upravljanja zavarovanih območij kot trajnostnih turističnih destinacij.

Leta 2020 sta bila listina za trajnostni razvoj in certifikat za čezmejno sodelovanje uspešno podaljšana do leta 2024. 

Koledar dogodkov čezmejne Ekoregije Julijske Alpe

Čezmejno sodelovanje

Cilji Ekoregije Julijske Alpe:

  • okrepiti sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki;
  • vzpostaviti mrežo informacijskih točk v ekoregiji, ki bodo obiskovalce na primeren način seznanile z značilnostmi območja;
  • prek turizma in za namene turizma zavarovati in okrepiti naravo in kulturno dediščino območja in jo zaščititi pred pretiranim turističnim razvojem;
  • spodbujati takšne oblike športa in rekreacije v naravnem okolju, ki nimajo negativnih vplivov na naravo in kulturno dediščino.

Za doseganje teh ciljev je Ekoregija Julijske Alpe sprejela vizijo in odobrila akcijski načrt.

Narava ne pozna meja!

V okviru projekta NAT2CARE je nastal kratek dokumentarno-naravovarstveni film, v katerem je predstavljeno čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe. Tako kot glavne vsebine projekta, ki so bile povezovanje aktivnosti za   varstvo in ohranjanje evropsko pomembnih vrst na območju dveh sosednjih držav, tudi film govori o tem, da narava ne pozna formalnih meja.  Vizualno dovršeni posnetki ob spremljavi lokalne avtorske in ljudske glasbe prikazujejo značilnosti celotnih Julijskih  Alp od  geologije, voda, živali in rastlin, območij NATURA 2000 ter vrst do tradicionalnih človekovih dejavnosti, ki dajejo pečat temu območju. Glavno sporočilo filma je spoštovanje narave v vsej svoji raznolikosti, njeno varovanje in ohranjanje za prihodnje rodove.

Naravni park Julijsko predgorje
Trajnostni turizem v zavarovanih območjih

UNESCO MAB Čezmejno območje Julijske Alpe - kandidatura v pripravi v septembru 2023

Kliknite za več