Zakonodaja

Zakonodaja

Pravne podlage za delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park.

Najpomembnejša predpisa, ki opredeljujeta področje dela javnega zavoda Triglavski narodni park, sta Zakon o Triglavskem narodnem parku in Zakon o ohranjanju narave.

Z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46,14) je bil narodni park ustanovljen, zakon določa tudi območje, varstvena območja in območja ožjih  zavarovanih območij v narodnem parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja, sodelovanja javnosti in prebivalcev narodnega parka pri upravljanju, trajnostne razvojne usmeritve v narodnem parku in na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti v narodnem parku ter način njihovega izvajanja, financiranja, nadzor, sankcije in druga ravnanja, povezana s cilji in nameni zakona.

Zakon o ohranjanju narave (UPB-2, Uradni list RS, št. 96/2004) vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave v Sloveniji, določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot zaradi ohranjanja narave. Zakon določa zavarovana območja narave, med širša se uvršča tudi kategorija narodni park.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11 in 10/14)

Statut javnega zavoda Triglavski narodni park

Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16)

Sklep o znaku Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 52/11)

Navodilo o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 77/11)

Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15)

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Pravilnik o pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Triglavskega narodnega parka (datum objave, 30. 5. 2023)

Pravilnik o pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Triglavskega narodnega parka (datum objave 30. 4. 2020)

Pravilnik o spremembi pravilnika o pomoči TNP (datum objave 30. 5. 2023)

 

Drugo:

Sklep o ugotovitvi obsega obstoječih smučišč v Triglavskem narodnem parku in obstoječega kampa v Bohinju

ZIP: Digitalni podatki sklepa

Načrt ravnanja upravljavca lovišča o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Prekrškovni organ

 Javni zavod Triglavski narodni park je prekrškovni organ, katerega pooblaščene osebe vodijo in odločajo v postopku o prekrških po 64. in 65. členu Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku:

 

 

Valentin Štular

Tel.: 04/5780-214
E-naslov: tine.stular@tnp.gov.si


 

URADNE URE: vsako sredo na upravi JZ TNP Bled (Ljubljanska 27, Bled) od 8:00 do 12:00.

                     

Pooblaščene uradne osebe za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga:

 

Peter Belhar

Tel.: 041 462 913
E-naslov: peter.belhar@tnp.gov.si

 

Janez Grašič

Tel.: 041 462 876
E-naslov: janez.grasic@tnp.gov.si

 

Sašo Hrovat

Tel.: 04 578 02 19
E-naslov: saso.hrovat@tnp.gov.si

 

Dean Kovač

Tel.: 041 462 858
E-naslov: dean.kovac@tnp.gov.si

 

Albert Kravanja

Tel.: 041 462 870
E-naslov: albert.kravanja@tnp.gov.si

 

Zvonko Kravanja

Tel.: 041 462 916
E-naslov: zvonko.kravanja@tnp.gov.si

 

Gorazd Kutin

Tel.: 041 462 921
E-naslov: gorazd.kutin@tnp.gov.si

 

Radko Legat

Tel.: 041 462 906
E-naslov: radko.legat@tnp.gov.si

 

Jernej Legat

Tel.: 041 462 907
E-naslov: jernej.legat@tnp.gov.si

 

Žiga Marenk

Tel.: 041 462 842
E-naslov: ziga.marenk@tnp.gov.si

 

Boštjan Podgornik

Tel.: 041 462 872
E-naslov: bostjan.podgornik@tnp.gov.si

 

Franci Štros

Tel.: 041 462 911
E-naslov: franci.stros@tnp.gov.si

 

Anton Štular

Tel.: 041 462 896
E-naslov: anton.stular@tnp.gov.si

 

Valentin Štular

Tel.: 041 462 882
E-naslov: valentin.stular@tnp.gov.si

 

Florijan Tišler

Tel.: 041 462 849
E-naslov: florijan.tisler@tnp.gov.si

Franci Tišler

Tel.: 041 462 871
E-naslov: franci.tisler@tnp.gov.si

 

Aleš Zadnikar

Tel.: 041 462 908
E-naslov: ales.zadnikar@tnp.gov.si

 

Martin Završnik

Tel.: 041 462 854
E-naslov: martin.zavrsnik@tnp.gov.si

 

Aleš Žemva

Tel.: 041 462 912
E-naslov: ales.zemva@tnp.gov.si

 

Matic Kravanja

Tel.:
E-naslov: matic.kravanja@tnp.gov.si