Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

I. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne strani. V Javnem zavodu Triglavski narodni park spoštujemo vašo zasebnost, zato bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene izobraževanja in izpopolnjevanja, za svetovanje in obveščanje, za izdaje soglasij, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela JZ TNP. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR) ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

 

1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled.

Naša vizija varstva zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov:
V Javnem zavodu Triglavski narodni park se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

 

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Javnem zavodu Triglavski narodni park je Saša Kocijančič, dostopna po telefonu na številki 04 280 40 06 in po elektronski pošti na naslovu povop@maifence.com oz. naslovu: Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.

Osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

3. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

Javni zavod Triglavski narodni park zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.
Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljata spletni platformi Google Analytics in MailChimp, ki v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljata spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujeta, da sta pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Javni zavod Triglavski narodni park za pošiljanje e-novičnikov uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic, in sicer ime, priimek in elektronski naslov. Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spletna platforma MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Javni zavod Triglavski narodni park za pošiljanje e-novic uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic, in sicer ime, priimek in elektronska pošta.

 

4. PRAVNI TEMELJ, VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI NJIHOVE OBDELAVE

Javni zavod Triglavski narodni park obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih:
a.) zakonskega pravnega temelja:
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
- in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Javnega zavoda Triglavski narodni park, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b.) na podlagi privolitve:
Javni zavod Triglavski narodni park v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov (zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje), kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij v publikacijah, na spletni strani in za obveščanje javnosti o dogodkih, za sodelovanje v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do izpolnitve namena oziroma do preklica.

Tako Javni zavod Triglavski narodni park na podlagi privolitve obdeluje osebne podatke zainteresiranih posameznikov za namene pošiljanja e-napovednika o dogodkih na območju Triglavskega narodnega parka oz. biosfernega območja Julijske Alpe in obvestilih Triglavskega narodnega parka.
Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronskega naslova, ki ga je posameznik navedel ob podaji privolitve pri prijavi na e-napovednik.
Za ta namen Javni zavod Triglavski narodni park od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov.
Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko podano privolitev kadarkoli prekliče na način, ki je opredeljen v 7. točki te Politike.

c) pogodbe:
Javni zavod Triglavski narodni park osebne podatke zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb.

d) zakonitega interesa:
Javni zavod Triglavski narodni park na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema).

 

5. ROK HRAMBE

Javni zavod Triglavski narodni park bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Javni zavod Triglavski narodni park podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

6. PRAVICE POSAMEZNIKA

Posameznik lahko privolitev kadarkoli prekliče, poleg tega pa ima pravico zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Javni zavod je Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled ali preko e-pošte: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

7. RAVNANJE V PRIMERU KRŠITEV

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bo Javni zavod Triglavski narodni park oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o kršitvi obvestil Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.
V primeru verjetnosti, da bo kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, bo Javni zavod Triglavski narodni park oziroma pooblaščena oseba brez nepotrebnega odlašanja sporočila posamezniku, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in mu podala vse potrebne informacije skladno s 34. členom GDPR.

 

8. UPORABA PIŠKOTKOV

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.
Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.
Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo na naši strani.
Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):
• Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
• Piškotki za spremljanje statistike so piškotki, ki jih potrebujemo za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje.
• Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

 

Politika piškotkov