Gorsko kolesarjenje

Gorsko kolesarjenje

Kolesarjenje po dovoljenih poteh z odnosom do narave in do drugih uporabnikov poti

Doživljanje naravnega okolja in kulturne krajine narodnega parka na gorskem kolesu naj se odraža tudi v odnosu in spoštovanju pravil vožnje s kolesi.

Javni zavod Triglavski narodni park v smislu umirjanja motornega prometa spodbuja uporabo gorskih koles na cestah in poteh, ki so temu namenjene in so skladne s cilji in nameni narodnega parka, z varstvenimi režimi in usmeritvami iz načrta upravljanja. JZ TNP spodbuja trajnostno in naravi, okolju in ostalim uporabnikom prostora neškodljivo gorsko kolesarjenje znotraj parka.

Triglavski narodni park zaradi razvejane cestne infrastrukture ponuja veliko možnosti za vožnjo z gorskim kolesom, pri čemer je ključno, da se vožnja z gorskimi kolesi izvaja izven naravnega okolja oz. na cestah in poteh, ki so določene v načrtu upravljanja narodnega parka.

Dopustnost vožnje z gorskimi kolesi se razlikuje med varstvenimi območji parka. Narodni park je razdeljen na tri varstvena območja. 1. in 2. varstveno območje tvorita osrednje območje, prvenstveno namenjeno ohranjanju in varstvu narave, 3. varstveno območje je poleg varstva narave namenjeno tudi trajnostnemu razvoju.

Kje je dopustna vožnja z gorskimi kolesi?

V 3. varstvenem območju je vožnja z gorskimi kolesi dopustna izključno izven naravnega okolja, torej po obstoječi cestni infrastrukturi, namenjeni za motorni promet ter po gozdnih cestah (izjeme so gozdne ceste s posebnim režimom). Vožnja s kolesi po gozdnih vlakah, planinskih poteh in izven nekategoriziranih cest v tretjem varstvenem območju ni dopustna.

V 1. in 2. območju narodnega parka velja splošna prepoved vožnje s kolesi. Izjeme od prepovedi veljajo za vožnjo s kolesi po obstoječi cestni infrastrukturi, ki je namenjena motornemu prometu ter vožnjo s kolesi po kmetijskih cestah, planinskih poteh ter gozdnih cestah in vlakah, ki so določene v načrtu upravljanja narodnega parka.

Ne glede na naravovarstveno sprejemljivost vožnje s kolesi po poteh, prikazanih na spodnji karti, je vožnja s kolesi dopustna le na tistih poteh, ki so usklajene z upravljavci oziroma lastniki poti ter z določbami zakona, ki ureja planinske poti, in določbami predpisov, ki urejajo gozdne prometnice.

Juliana Bike

Krožna daljinska turno kolesarska pot Juliana Bike sledi filozofiji starejše pohodniške sestre Juliana Trail in je v osnovi del Slovenske turnokolesarske poti (STKP).

Zaradi varstva živalskih vrst v mirnih območjih, določenih z načrtom upravljanja, so za spodaj navedene trase dodatne časovne omejitve glede vožnje s kolesi. Vožnja v teh območjih bi v neprimernem času lahko negativno vplivala na razmnoževalni cikel predvsem divjega petelina in ruševca. Z upoštevanjem časovnih omejitev izvajanja dejavnosti pozitivno vplivamo na stanje teh plahih, občutljivih in redkih živali. Njihova prisotnost in stabilnost v gozdnih ekosistemih je ključnega pomena, zato se v območja, kjer je prisoten divji petelin ne podajajmo pred 1. julijem, v območja prisotnosti ruševca pa ne pred 1. junijem.

  • Dolina Radovna-Stresena dolina-Planina Klek: prepoved vožnje med 1. novembrom in 15. junijem;
  • Gozdne ceste severno od Planine Zajavornik (gozdne ceste št. 02137, 02161, 02163, 02195, 02228, 02236, 02247): prepoved vožnje med 1. marcem in 1. julijem
  • Gozdna cesta št. 02165 na Mežakli: prepoved vožnje med 1. marcem in 1. julijem
  • Gozdna cesta št. 011102 Soča-Vrsnik-Skala: prepoved vožnje med 1. marcem in 1. julijem
  • Stara Vršiška cesta, ki poteka od »Tonkine koče« do Poštarskega doma na Vršiču: prepoved vožnje med 1. marcem in 1. junijem

Grafični prikaz gozdnih cest

Splošne usmeritve za vožnjo z gorskimi kolesi

Zaradi občutljivosti prostoživečih živali v nočnem času, mraku in zgodnjem jutru, je vožnja z gorskimi kolesi po dovoljenih trasah sprejemljiva le v svetlem delu dneva.

V območju parka se spodbuja rekreativna vožnja z gorskimi kolesi s poudarkom na doživljanju in spoštovanju naravne in kulturne danosti območja.

Izvedba tekmovanj in množičnih prireditev na naravovarstveno sprejemljivih trasah znotraj parka ni zaželena. Za prireditve znotraj parka je sicer potrebno pridobiti soglasje Javnega zavoda Triglavski narodni park. 

Za strpno in varno vožnjo z gorskim kolesom se upoštevajo tudi priporočila Planinske zveze Slovenije

Znotraj narodnega parka je na območju smučišča Vogel v poletnem času odprt Kolesarski park Vogel

Pregled ostalih naravovarstveno sprejemljivih kolesarskih poti: