Sodelovanja v okviru partnerskih povezav in širše

Sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko predgorje

Triglavski narodni park in Naravni park Julijsko predgorje sodelujeta na področjih evropskih projektov, raziskovanja, izmenjave dobrih praks glede obiskovanja in strokovnih nalog, predstavitev na različnih dogodkih ter sodelovanja šol iz neposredne okolice obeh parkov. Leta 2009 sta pridobila listino Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje med sosednjima parkoma, leta 2014 certifikat Alpske konvencije za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost in leta 2016 listino Federacije Europarc za trajnostni razvoj turizma na čezmejnem območju.

Spletna stran naravnega parka Julijsko predgorje

Alparc - mreža zavarovanih območij v Alpah

Mreža zavarovanih območij v Alpah Alparc združuje več sto zavarovanih območij vseh kategorij, ki se nahajajo v državah alpskega loka od Francije do Slovenije. Triglavski narodni park je vključen v mrežo od njene ustanovitve leta 1995. Osrednji namen Alparca je podpirati in spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj med upravljavci alpskih zavarovanih območij. Mreža se zavzema za uresničevanje protokola “Varstvo narave in zaščita krajine” Alpske konvencije.

Več o mreži Alparc

Alpska konvencija

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija, z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp. Za uresničevanje dogovorjenih ciljev in ukrepov so sprejeti izvedbeni protokoli za hribovsko kmetijstvo, varstvo narave in urejanje krajine, urejanje prostora in trajnostni razvoj, gorski gozd, turizem, promet, energijo in varstvo tal ter deklaracija o podnebju in o prebivalstvu in kulturi. Alpska konvencija je leta 2014 Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko predgorje priznala za uradno čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost.

Več o Alpski konvenciji

Slovenia Green

Triglavski narodni park je junija 2017 prejel priznanje Slovenia Green in se tako pridružil t.i. zeleni shemi slovenskega turizma. Slovenska turistična organizacija je razvila zeleno shemo slovenskega turizma za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Med ključnimi strateškimi usmeritvami zelenega turizma so dejavna usmeritev turizma v zeleno gospodarstvo, obveščanje in spodbude za turistično gospodarstvo, da razvijajo zelene modele poslovanja, spodbude za destinacije, da postavijo modele trajnostnega razvoja na podlagi trajnostnih kazalnikov, ter ozaveščanje obiskovalcev, da se usmerijo k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu za okolje prijaznemu ravnanju. 

Več o Slovenia Green

Dogovor o pobratenju z Narodnim parkom Crater Lake 

Triglavski narodni park in Narodni park Crater Lake iz Združenih držav Amerike (Oregon) sta maja 2017 podpisala dogovor o pobratenju za medsebojno podporo ter izmenjavo znanja in izkušenj na področjih ohranjanja narave, upravljanja zavarovanih območij, izobraževanja ter strokovnih nalog in raziskovanja. Parka sta si podobna po zemljepisni širini, bogati biotski raznovrstnosti, oba sta poznana po jezerih, gorah in gozdovih. Oba privabljata številne obiskovalce, ki si želijo miren oddih ali aktiven dopust. Pri upravljanju se parka srečujeta s podobnimi izzivi, zlasti, kako zagotavljati doživljanje parka, ki je ustrezno z vidika varstva narave. 

Več o Narodnem parku Crater Lake

Dogovor o pobratenju z Naravnim rezervatom Kronotski

Triglavski narodni park in ruski naravni rezervat Kronotski iz Kamčatke sta maja 2018 podpisala dogovor o pobratenju za medsebojno podporo ter izmenjavo znanja in izkušenj na področjih ohranjanja narave, upravljanja zavarovanih območij, izobraževanja ter strokovnih nalog in raziskovanja. 

Več o Naravnem rezervatu Kronotski

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju

Triglavski narodni park ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Naravnim parkom Hoch Taunus iz Nemčije,  Narodnim parkom Eyryri iz Velike Britanije ter tristranski sporazum z narodnima parkoma Hohe Tauern iz Avstrije in Les Ecrins ter Mercantour iz Francije. 

Naravni park Taunus

Narodni park Eryri

Narodni park Hohe Tauern

Narodni park Les Ecrins

Narodni park Mercantour