Pravila obnašanja

Pravila obnašanja

Upoštevanje pravil in priporočil ravnanja v zavarovanem območju je dobro sprejeto, saj pripomore k osnovnemu poslanstvu narodnega parka – za potomce ohraniti izjemno naravo tega neprecenljivega gorskega sveta.

Na obisk v Triglavski narodni park z občutkom.

Gorski vrhovi, divje in globoke soteske, bogastvo rastlinskega sveta, kulturna krajina s planinami in slikovitimi vasicami z bogato kulturno dediščino vabijo k obisku. Spoznati naravo, kulturno krajino ter ljudi v parku je izjemno doživetje, pri katerem pa moramo upoštevati temeljne cilje varstva narave.

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. V tem čudovitem in občutljivem naravnem okolju in kulturni krajini smo obiskovalci le gostje.

Želimo, da bi bilo vaše doživetje Triglavskega narodnega parka in njegovih tematskih poti pristno in bogato. Obenem pa, obiskovalci, ne pozabite, da ste gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po vašem obisku ostane nespremenjena.

Poskrbite, da bo čudovito okolje Triglavskega narodnega parka privlačno in prijetno tudi za naslednje generacije!

Mirna območja

Mirna območja

V mirnih območjih načrtujmo oz. prilagajajmo naše dejavnosti tako, da bomo dopustili živalskim vrstam nemoteno življenje.

Več o mirnih območjih

SPLOŠNI NAPOTKI ZA OBISKOVANJE

Bodimo nemoteči obiskovalci

Vstopate v občutljiv naravni svet. Mir in tišina naj bosta privilegij prebivalcev in obiskovalcev parka.

 

Uporabljajte označene poti

Občutljivo naravno okolje zahteva pozornega obiskovalca, zato hoja zunaj označenih poti ni priporočljiva.

 

Kurjenje ognja je prepovedano

Kurjenje ognja je v naravnem okolju prepovedano. Izjememo je dovoljeno na za to posebno urejenih mestih, za namene kmetijske dejavnosti in varstva gozdov.

 

AKTIVNOSTI V PARKU

Prepovedana uporaba dronov

Uporaba dronov je brez predhodno pridobljenega soglasja v naravnem okolju prepovedana

 

Prepovedano kopanje v visokogorskih jezerih in potokih

Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenski prostor, kjer kopanje ni dovoljeno. Kopanje je prepovedano tudi za pse.

 

Prepovedana vožnja v naravnem okolju

Na območju parka, v naravnem okolju, se je prepovedano voziti, ustavljati in parkirati z motornimi vozili.

 

Prepovedana vožnja s kolesi v naravnem okolju

Na območju parka, v naravnem okolju, se je prepovedano voziti s kolesi. Poti, kjer je vožnja sprejemljiva, najdete tukaj.

 

KAMPIRANJE IN ŠOTORENJE

Prenočevanje izven za to določenih mest ni dovoljeno

Šotorjenje in prenočevanje izven za to določenih mest ni dovoljeno. V planinskih kočah je dovolj ležišč.

 

Kampiranje izven za to določenih mest ni dovoljeno

Kampiranje in prenočevanje izven za to določenih mest ni dovoljeno.

 

S PSOM V PARK

Pes mora biti na povodcu

Psi morajo biti na območju parka v naravnem okolju na povodcu.

 

Ne približujte se živini na pašnikih

Zaradi vaše lastne varnosti in varnosti psa, se živini na pašnikih ne približujte. Pse imejte na povodcu.

 

Prepovedano plavanje psov v visokogorskih jezerih in potokih

Visokogorska jezera in potoki so občutljiv in ranljiv življenski prostor, kjer kopanje psov ni dovoljeno.