Splošni pogoji udeležencev

VARNOST UDELEŽENCEV NA DAN DOGODKA TER IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri aktivnostih, ki jih podpiše vsak, ki se aktivnosti udeleži:


Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev. Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri aktivnostih na dan dogodka.

Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:
Za vsako aktivnost na dan dogodka veljajo zgornje omejitve. Aktivnost, ki se izvaja na dan dogodka niso primerne za otroke stare 4 ali manj let. Javni zavod Triglavski narodni park si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah ali drugih izrednih razmerah. Javni zavod Triglavski narodni park odsvetuje udeležbo na aktivnosti nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami. Javni zavod Triglavski narodni park si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnosti na dan dogodka.

Ob odpovedi aktivnosti na dan dogodka vam povrnemo vse stroške rezervacije, razen če je za posamezen izlet drugače navedeno v prijavnicah. Aktivnosti na dan dogodka potekajo od prevzema gostov na dogovorjenem mestu do zaključka izleta oz. aktivnosti na dogovorjenem mestu.

Pristojnosti za preložitev ture zaradi slabih vremenskih ali ostalih izrednih razmer imata izključno Javni zavod Triglavski narodni park in vodnik. Laična menja udeležencev se ne upoštevajo in niso razlog za odpoved ture.

Javni zavod Triglavski narodni park ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti na dan dogodka.

Javni zavod Triglavski narodni park ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov. Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom aktivnosti in izleta o tem obvestiti vodnika. Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo ali programom, morajo biti takoj prijavljene vodniku.

Javni zavod Triglavski narodni park ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.
Aktivnost bo vodil za to usposobljen vodnik.


Oprema, ki jo mora imeti udeleženec, je oprema, ki jo predlaga vodnik in se jo posreduje v pisni obliki prijavljenemu.


V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za primerno zdravstveno oskrbo.
Udeleženci morajo biti  zdravstveno in nezgodno zavarovani.
Udeleženci morajo biti zavarovani za primer reševanja iz gora v Sloveniji in tujini.
Javni zavod Triglavski narodni park fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za interne namene. Fotografije, ki jih posname Javni zavod Triglavskega narodnega parka, so last Javnega zavoda Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.

ODGOVORNOST:

S svojim podpisom na tej izjavi zase pri polni zavesti in odgovornosti ter brez prisile izjavljam sledeče:
da zase ali za svoje varovance v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam ali po tretjih osebah uveljavljal zahtevkov proti Javnemu zavodu Triglavski narodni park ali proti posameznem vodniku zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi, mladoletnih ali tretjih osebah.
V primeru  kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti, morate to navesti zgoraj v prijavnici, v nasprotnem smatramo, da ni zdravstvenih težav.
V kolikor imate kronične bolezni, druge hujše oblike zdravstvenih težav, se glede vadbe predhodno posvetujte z zdravnikov in seboj na vadbo prinesite zdravniško potrdilo, kot dovoljenje za opravljane vadbe.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Udeleženci, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da Javni zavod Triglavski narodni park o tem obvestijo že ob rezervaciji; če to ni bilo mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti ali programa.