Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Na območju Triglavskega narodnega parka si je v primeru gradnje objektov, posegov v prostor, izvajanja dejavnosti (npr. znanstvene raziskave, izvajanje prireditev, snemanje videoproduktov za javno predvajanje, odvzem mineralov in fosilov, izvajanje dejavnosti na vodotokih, vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, …) in prodaje zemljišč, potrebno pridobiti za to predpisana soglasja ali mnenja.