Zračni športi

Zračni športi

Individualno in organizirano vzletanje ter pristajanje z jadralnimi padali in zmaji je dovoljeno le na vzletnih točkah in pristajalnih mestih, katerih raba ne ogroža varstvenih ciljev narodnega parka.

Vzletne točke in pristajalna mesta so določena v Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025, Priloga 9, ter prikazana na spodnji karti. Vpisana so v register vzletnih točk in pristajalnih mest, ki ga vodi Javna agencija za civilno letalstvo.

Več informacij o vzletanju in pristajanju z jadralnimi padali, zmaji ali baloni

Na celotnem območju narodnega parka je prepovedano vzletati in pristajati z jadralnimi padali, zmaji ali z baloni, razen na za to določenih mestih, kjer ta dejavnost ne ogroža ciljev narodnega parka, s soglasjem upravljavca narodnega parka.

Dopustne vzletne točke in pristajalna mesta so:

vzletna točka Vogel N 46°15.150378' E 13°50.402868'
vzletna točka Vogar N 46°17.669904' E 13°52.523976'
vzletna točka Studor N 46°17.743608' E 13°54.03225'
vzletna točka Mangart tunel N 46°43.8653' E 13°63.1189'
vzletna točka Mangartsko sedlo N 46°26.31' E 13°37.88'
vzletna točka Strmec na Predelu N 46°25.297' E 13°36.4055'
pristajalno mesto Log pod Mangartom N 46°24.233322' E 13°36.033324'
pristajalno mesto Ob gostišču Kramar N 46°16.92009' E 13°52.907982'

Merila za izdajo soglasja za vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, zmaji ali baloni so zlasti:

  • za soglasje lahko zaprosi društvo, ki je v evidenci vzletnih točk in pristajalnih mest pri Agenciji RS za civilno letalstvo določeno kot upravljavec oziroma Zveza za prosto letenje Slovenije;

Merila za izdajo soglasja k individualnemu turnemu jadralnemu padalstvu so zlasti:

  • vzletno mesto in koridor leta morata biti zunaj mirnih območij in njihove neposredne bližine;
  • pilot mora takoj po vzletu leteti proč od pobočja, dokler ne doseže višine vsaj 300 m nad terenom;
  • višino 300 m nad terenom mora vzdrževati, vse dokler ne zapusti območja narodnega parka;
  • pri izdaji soglasja lahko javni zavod ob vsaki vzletni točki navede dodatne pogoje; pilot mora upravljavcu posredovali GPS-sled opravljenega leta;
  • pristajanje s turnim padalom znotraj narodnega parka ni dovoljeno.

Obrazci

Vloga za pridobitev soglasja za vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, zmaji ali baloni

Kontakti:

Tajništvo

Tel: 04/5780-200

E-naslov: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Aleš Zdešar

Tel: 04/5780-238

E-naslov: ales.zdesar@tnp.gov.si

Povezave do padalskih društev

Jadralno padalsko društvo Kanin

Društvo jadralnih padalcev Bohinj

Ostale uporabne povezave

Jadralno padalstvo v dolini Soče

Jadralno padalstvo na območju Bohinja