Ribištvo

Ribištvo

Triglavski narodni park je dom avtohtone soške postrvi.

Upravljanje celinskih voda na območju narodnega parka je razdeljeno med Gornjesavsko in Soško ribiško območje.

Na območju Triglavskega narodnega parka Soško ribiško območje obsega Tolminski ribiški okoliš, Gornjesavsko ribiško območje pa Jeseniški, Bohinjski in Blejski ribiški okoliš. V delu Blejskega ribiškega okoliša, ki sega na območje narodnega parka, ni voda z ribami.

Območje narodnega parka vključuje 65 ribiških revirjev, od katerih jih 26 upravljajo ribiške družine, medtem ko so preostali opredeljeni kot vode posebnega pomena in so v pristojnosti ZZRS. Ribiški revirji se razdelijo glede na način ribiškega upravljanja na:

  • varstvene;
  • ribolovne;
  • območja brez aktivnega ribiškega upravljanja in
  • prizadeta območja.