Javni zavod

Javni zavod

Triglavski narodni park

Triglavski narodni park je bil ustanovljen leta 1981. Osnovni cilj in namen Triglavskega narodnega parka je v ohranitvi izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanju avtohtonega rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter značilnosti neživega sveta.