Biosferno območje Julijske Alpe

Biosferno območje Julijske Alpe

je bilo prvo biosferno območje v Sloveniji.

Zanj je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

UNESCO, Organizacija združenih narodov za izobraževanje, raziskovanje in kulturo, je interdisciplinarni program Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB) ustanovila leta 1971. Gre za medvladni raziskovalni program, ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij.

Svetovna mreža MAB obsega že 759 območij v kar 136 državah sveta, od tega je le 25 čezmejnih. 

Prvo biosferno območje v Sloveniji so bile julija 2003 razglašene Julijske Alpe.

Biosferno območje Julijske Alpe obsega 195.723 ha, od tega:

  • osrednje območje, 63.900 ha;   
  • obrobno območje: 20.082 ha;
  • vplivno območje: 111.741 ha.

Območje obsega občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. Predlagatelj in upravljavec je javni zavod Triglavski narodni park.

Julijskim Alpam so se na seznamu svetovne mreže biosfernih območij pridružili še Biosferno območje Kras (2004), Biosferno območje Obsotelje in Kozjansko (2010) ter Biosferno območje Mura (2018).

Biosferna območja Slovenije (PDF)

Vir: UNESCO / delhambre

Program MAB predpisuje delitev biosfernega območja na osrednje, robno in prehodno območje. Osrednje in robno območje Julijskih Alp sta že določena z Zakonom o Triglavskem narodnem parku, prehodno območje pa zajema širši del Julijskih Alp.

Program vključuje tudi čezmejno sodelovanje z italijanskim Naravnim parkom Julijsko predgorje.

Razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe

Razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe

Na 36. zasedanju Mednarodnega koordinacijskega sveta Unescovega programa Človek in biosfera (MAB) v Agadirju (Maroko) je bilo razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe.

Več

Razglasitev čezmejnega biosfernega območja s preseganjem državno upravnih meja omogoča združitev obeh sedanjih biosfernih območij, ki skupaj obsegata 277,000 ha.

Ime čezmejnega biosfernega območja

Čezmejno biosferno območje (Slovenija-Italija)

 

Države 

SLOVENIJA: Biosferno območje Julijske Alpe (2003)

ITALIJA: Biosferno območje Julijske Alpe (2019)

Velikost (skupaj) 277.000 ha

 

Prebivalstvo (čezmejnega območja Julijske Alpe) - stalno in sezonsko (2021)

Osrednje območje: 37

Robno območje: 2,403

Prehodno območje: 106.620           

SKUPAJ: 109.060 prebivalcev

Kandidatura za Čezmejno biosferno območje (prijavni obrazec)

Nomination Form for Transboundary Biosphere Reserve MAB UNESCO (ang.) - PDF

Nadaljnje aktivnosti lahko spremljate tudi na spletni strani:

www.julianalps-mab.eu

Karta Čezmejnega območja Julijske Alpe