Predkupna pravica

Predkupna pravica

Kontakt

Tajništvo

Tel: 04/5780-200

E-pošta: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
 

Gregor Vidmar

E-pošta: gregor.vidmar@tnp.gov.si

Predkupna pravica

Zakon o Triglavskem narodnem parku Javnemu zavodu Triglavski narodni park daje javno pooblastilo za izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku (46. člen ZTNP-1). Prav tako ima država po ZTNP-1 predkupno pravico do nakupa stavbnih zemljišč v narodnem parku, ne glede na določbe drugih predpisov (47. člen ZTNP-1), kar je novost.

Glede na določila Zakona o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/2004 s spr. – ZON) in ZTNP-1 mora v primeru prodaje nepremičnin v Triglavskem narodnem parku prodajalec o tem obvestiti upravljavca zavarovanega območja, kar stori s posebnim obrazcem. To velja v primeru prodaje vodnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč in po novem tudi stavbnih zemljišč. Obrazcu priloži zahtevane priloge – potrdilo o namenski rabi zemljišča in pooblastilo, če ima pooblaščenca, lahko tudi veljaven zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo zemljišč ipd.

Prodajalec prejme izjavo JZ TNP o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice.

 

Postopek:

  1. Ponudbo za prodajo zemljišč v Triglavskem narodnem parku je potrebno vložiti za vse vrste zemljišč (gozdna, vodna, kmetijska, stavbna), ki se nahajajo v TNP.
  2. Prodajalec izpolni obrazec Ponudba za prodajo zemljišča v Triglavskem narodnem parku
  3. Obrazec Ponudba za prodajo zemljišča v Triglavskem narodnem parku in ustrezne priloge (potrdilo o namenski rabi zemljišča, pooblastilo, če ima pooblaščenca, lahko tudi veljaven zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo zemljišč ipd.) pošlje na JZ TNP (naslov je na obrazcu).
  4. Vlogo obravnava JZ TNP, ki stranki pošlje izjavo o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice države. 

Obrazec: Ponudba za prodajo zemljišča v Triglavskem narodnem parku

Zakonsko določen rok za odgovor je 30 dni (3. točka 84. člena ZON).

V primeru dedovanja ali darilne pogodbe ne gre za izvajanje predkupne pravice države po 84. členu ZON, zato ni potrebno vlagati ponudbe za prodajo zemljišča v zavarovanem območju JZ TNP.