Skupnost šol

Skupnost šol

Biosfernega območja Julijske alpe

Gre za prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe.

Triglavski narodni park je upravljalec UNESCO Biosfernega območja Julijske Alpe. UNESCO v okviru programa Človek in biosfera (Man and the Biosphere s kratico MAB) vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij.

Poudarek pri upravljanju teh območij je predvsem na:

  1. sožitju med ljudmi in njihovim okoljem,
  2. ohranjanju biotske ravnovrstnosti,
  3. trajnostnem razvoju in trajnostni rabi naravnih virov.

Biosferno območje Julijske Alpe smo v program vključili leta 2003 na pobudo in pod vodstvom Triglavskega narodnega parka. Skupnost šol združuje šole v občinah Bovec, Tolmin, Kobarid, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.

Leta 2018 je bila ustanovljena Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, s katero smo povezali kar 38 šol, tako matičnih kot podružničnih, ki ležijo na tem območju. Več kot 7000 učencem, ki živijo v vplivnem območju narodnega parka, zato posvečamo posebno pozornost.

Javni zavod Triglavski narodni park že ves čas svojega delovanja v sodelovanju s šolami za učence pripravlja vrsto aktivnosti, ki spodbujajo odgovoren odnos do narave in ohranjanja kulturne dediščine.

Za učence pripravljamo dodatne brezplačne programe, učne pripomočke, raziskovanja in učenje v naravi ter izlete in druženja – vse z namenom, da še bolje spoznajo enkratnost prostora, v katerem živijo, da se z njim povežejo in da spletejo vezi tudi med seboj. Na ta način vzgajamo prebivalce Julijskih Alp, ki bodo zavezani naravi in kulturni dediščini tega prostora ter trajnostnemu razvoju.

Učencem članic Skupnosti šol je na voljo širok izbor brezplačnih naravoslovnih vsebin. Poleg pestrega nabora brezplačnih naravoslovnih delavnic vsako leto v okviru različnih projektov organiziramo naravoslovne dneve, šolam članicam pa omogočamo brezplačno obiskovanje sosednjih zavarovanih območji. V preteklosti smo tako obiskali Naravni park Julijsko predgorje v dolini Rezija (Italija) in Biosferno območje Nockberge (Avstrija); zadnja leta z učenci obiskujemo Biosferno območje Kras in porečje Reke z ogledom čudovitih Škocjanskih jam.

Učenci in učitelji lahko brskajo po Triglavski zakladnici, spletni platformi z učnimi vsebinami o Triglavskem narodnem parku in Biosfernem območju Julijske Alpe z različnimi nivoji dostopa do člankov, interaktivnih vsebin in učnih listov za splošno javnost, za učence in posebej za učitelje; ti lahko najdejo učno gradivo bodisi za delo v učilnici ali kot pripravo na teren.

V letu 2021 je osem članic Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe prejelo Znak kakovosti kot javno priznanje za njihovo predano in aktivno sodelovanje na področju izobraževanja o pomenu varovanja narave in ohranjanja kulturne dediščine ter izkazovanje izrednega delovanja pri krepitvi identitete omenjene skupnosti. Šole so prejele tudi nagrado v obliki didaktičnih pripomočkov, ki bodo učiteljem in učencem prišli prav pri raziskovanju izjemne narave, v kateri živijo: stereo mikroskop, kovček s pripomočki za naravoslovne predmete ter podloge za zapisovanje snovi pri izvajanju pouka na prostem.

Da bi otrokom nudili podporo pri izobraževanju o trajnostnem razvoju in lokalno pridelani hrani, so vse šole v letu 2019/20 prejele visoko gredo, v letu 2020/21 pa sadno drevo slivo. Učenci vsako leto prejmejo tudi otroški časopis Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

Belarjevi dnevi

Vsako leto maja potekajo tudi tradicionalni Belarjevi dnevi v obliki animiranih orientacijskih pohodov po Soški poti. Namenjeni so petošolcem osnovnih šol Biosfernega območja Julijske Alpe ter skupinam otrok iz narodnih in naravnih parkov sosednje Avstrije, Italije in Hrvaške. Potekajo po Soški poti, najstarejši učni poti Triglavskega narodnega parka v Trenti. V okviru orientacijskega pohoda udeleženci obiščejo več poučnih točk, kjer se na strokoven in zanimiv način učijo o naravi in kulturni dediščini Trente. Obiščejo tudi Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, s katerim upravlja najstarejša slovenska kulturna in znanstvena ustanova Prirodoslovni muzej Slovenije.

Poleti mladi sodelujejo pri akciji Mladi na vrhu, ki jo Triglavski narodni park organizira skupaj z drugimi naravnimi parki v mreži Alparc.

Pridružene šole naprošamo, da na svoji spletni strani uredijo povezavo do Skupnosti šol. Uporabite lahko eno izmed naslednjih možnosti.

  • Zavihek Skupnost šol s povezavo na spletno stran Skupnosti šol
  • Tablica Skupnost šol s povezavo na spletno stran Skupnosti šol
  • Slikovna pasica Skupnost šol s povezavo na spletno stran Skupnosti šol