Nabiranje gob in zelišč

Nabiranje gob in zelišč

Poučite se, koliko gob in zelišč lahko naberete.

Zakon o Triglavskem narodnem parku dovoljuje ljubiteljsko ali komercialno nabiranje gob in rastlin le v robnem, to je tretjem varstvenem območju parka.

Prvo in drugo varstveno območje, ki predstavljata osrednje območje narodnega parka, sta prednostno namenjena uresničevanju varstva in ohranjanja narave, zato je nabiranje gliv in rastlin na teh območjih prepovedano.

Posameznik lahko dnevno nabere do največ 2 kg gob in 1 kg zelišč.

Je nabiranje zelišč v Triglavskem narodnem parku dovoljeno?

Tudi nabiranje zelišč je dovoljeno le v tretjem varstvenem območju, pri čemer lahko posameznik dnevno za osebne potrebe nabere do največ 1 kg zelišč. V primeru nabiranja v komercilane namene je potrebno predhodno soglasje upravljavca parka.