Tradicionalne dejavnosti

Tradicionalne dejavnosti

Tradicionalne dejavnosti so izraz ljubezni do narave, spretnosti in znanja, ki se prenašajo iz roda v rod, in predstavljajo vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo tega izjemnega območja.

Triglavski narodni park predstavlja območje, kjer so se skozi leta razvijale tradicionalne dejavnosti, ki odražajo bogato kulturno dediščino regije.