Nazaj na novice

Razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe

05.07.2024
Razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe
Na 36. zasedanju Mednarodnega koordinacijskega sveta Unescovega programa Človek in biosfera (MAB) v Agadirju (Maroko) je bilo danes razglašeno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe.

To združuje dve obstoječi biosferni območji – Biosferno območje Julijske Alpe na slovenski strani in italijansko Biosferno območje Julijske Alpe. S tem se bo še okrepilo dolgoletno sodelovanje med parkoma, upravljavcema obeh obstoječih biosfernih območij, ki presega državne meje.

 

Unescov program Človek in biosfera (MAB) šteje 759 biosfernih območij po vsem svetu, od tega je čezmejnih le 25. S tem programom se je Unesco zavezal k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki biosferna območja spodbuja k ohranjanju narave, razvoju zelenega gospodarstva in ohranjanju lokalnih skupnosti ter podpiranju njihovega razvoja, da se območja v svojih temeljih zavzemajo za povezovanje in vključevanje različnih deležnikov za doseganja istih ciljev. Julijske Alpe so na obeh straneh meje že pridobile to pomembno priznanje (Slovenske Alpe leta 2003 in Italijanske Alpe leta 2019). Razglasitev čezmejnega biosfernega območja s preseganjem državno upravnih meja pa omogoča združitev obeh sedanjih biosfernih območij, ki skupaj obsegata skoraj 277.000 hektarjev površine.

 

Priprave so se začele pred letom in pol

 

Priprave na kandidaturo za omenjeno čezmejno biosferno območje so se začele z uvodnim srečanjem v Mojstrani decembra 2022. Obsežno kandidaturo sta pripravila upravljavca Triglavskega narodnega parka in italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje. Slovensko Ministrstvo za naravne vire in prostor jo je v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za Unesco in v dogovoru z italijanskim nacionalnim tehničnim odborom programa lansko jesen predalo sekretariatu Unescovega programa Človek in biosfera (MAB).

 

Svetovalni odbor Unescovega programa Človek in biosfera (MAB) je pri svoji odločitvi izpostavil naravne in kulturne značilnosti čezmejnega biosfernega območja ter opravljeno delo za vključitev različnih deležnikov na obeh straneh meje za sodelovanje in podporo kandidaturi. Z razglasitvijo želi spodbuditi oblasti obeh držav oziroma regij, da nadaljujejo s skupnimi ukrepi za prihodnjo razširitev čezmejnega biosfernega območja, ki izhajajo iz aktualnih tristranskih projektov med Italijo, Slovenijo in Avstrijo o ekološki povezanosti in skupni strategiji trajnostnega turizma, z namenom vključitve Naravnega parka Dobratsch v Avstriji kot dela razširjenega čezmejnega biosfernega območja.

 

Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park dr. Tit Potočnik in predsednica Naravnega parka Julijsko Predgorje Annalisa Di Lenardo sta poudarila, da je to priznanje rezultat trdnega prijateljstva med skupnostmi Julijskih Alp in da bo vodilo k pomembnim izzivom, s katerimi se bodo združena območja lahko soočala.


Deležniki navdušili z 82 pismi podpore

 

Po začetnem srečanju v Mojstrani so priprave na oddajo kandidature obsegale med drugim tudi šest tematskih spletnih srečanj, v katerih so sodelovale institucije, združenja in podjetja iz različnih sektorjev, tako italijanskih kot slovenskih. Številni deležniki so izrazili razumevanje priložnosti, ki bi jih Julijske Alpe pridobile, če bi postale čezmejno biosferno območje. Kandidatura je bila deležna kar 82 pisem podpore deležnikov, ki so jih prijavitelji priložili k oddanemu dosjeju h kandidaturi.

 

Prispevek deležnikov je bil ključnega pomena za uspeh kandidature, predvsem pa za uresničitev trajnostnih ciljev, za katere si morajo prizadevati vsa biosferna območja v okviru Unescovega programa Človek in biosfera (MAB). To počnejo s svojim lokalnim prispevkom h globalnim izzivom in s tem, da so poskusni laboratoriji za dobre prakse na vseh področjih, ki zadevajo uravnotežen odnos med ekosistemi in skupnostmi ter konkretno delujejo v sedanjosti za izgradnjo spodbudne prihodnosti.

 

V prijavnem obrazcu, ki je bil poslan Unescu, so bila poudarjena predvidena področja sodelovanja med obema nacionalnima biosfernima območjema (ki bosta sicer obstajali še naprej). Pripravljen je tudi delovni načrt za predvideno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe, v katerem je zbranih 49 konkretnih projektov, ki bi vključevali skupnost in lokalne deležnike na slovenski in na italijanski strani.Slavnostno srečanje v Trenti po razglasitvi Čezmejnega biosfernega območja Julijske AlpeTriglavski narodni park skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje pripravlja slavnostno srečanje po razglasitvi Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe, ki bo v petek, 2. avgusta 2024, za začetkom ob 11. uri v Info centru Čezmejnega območja Ekoregija Julijske Alpe Dom Trenta. 

 

S tem srečanjem želimo skupaj s partnerji in deležniki pozdraviti novo Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe in se zahvaliti vsem, ki so kakorkoli prispevali k njegovemu uresničenju.

 

Nadaljnje aktivnosti Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe lahko spremljate na spletni strani www.julianalps-mab.eu.