Prijava škode na kmetijskih in gozdnih kulturah

Prijava škode na kmetijskih in gozdnih kulturah

Prijava škode na kmetijskih in gozdnih kulturah in zagotavljanje obstoja ter višine škode.

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list 16/2004 s spremembami) obveščamo vse lastnike kmetijskih in gozdnih površin v Lovišču s posebnim namenom Triglav, da je pooblaščenec upravljavca lovišča Sašo Hrovat, vodja službe za naravovarstveni nadzor ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali ter vodja Lovišča s posebnim namenom Triglav.

Škodo, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah, je potrebno v skladu z zakonom v treh dneh od dneva, ko je lastnik škodo opazil, pisno prijaviti pooblaščencu upravljavca.

Za informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04 5780 200.

Kje prijavim škodo?

Javni zavod Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled 

Obrazec za prijavo škode