Novice

12.05.2021

Telemetrija divjega petelina je v polnem teku

V letošnjem letu nam je z oddajniki uspelo opremiti še 4 divje peteline na Pokljuki. Dva v okolici Rudnega polja, na bolj obremenjenem območju in dva na bolj mirnih predelih in dva v širši okolici planine Klek. Skupaj tako s pomočjo oddajnikov spremljamo gibanje šestih osebkov v Triglavskem narodnem parku.

25.09.2020

Javna predstavitev celovitega spremljanja obiska v Triglavskem narodnem parku

Omogočanje obiskovanja in doživljanja Triglavskega narodnega parka na način, ki je v skladu z varstvenimi cilji območja, je ob varstvu narave, ohranjanju kulturne dediščine, raziskovanju ter okoljski vzgoji in izobraževanju eden od ključnih ciljev parka.

17.09.2020

Nova prikazovalnika hitrosti "Vi vozite" na Pokljuki

V projektu VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je Turizem Bohinj kupil štiri prikazovalnike hitrosti “Vi vozite”.

04.09.2020

Zelene preproge na gladini in obrežju Dvojnega jezera

V zadnjih desetletjih se je stanje Dvojnega jezera oziroma petega in šestega Triglavskega jezera močno poslabšalo.

03.08.2020

Potek izlova rib iz Dvojnega jezera

Izlov rib iz Dvojnega jezera je del obsežnega projekta VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ki ga vodi Javni zavod Triglavski narodni park skupaj z osmimi partnerji projekta. Izboljšanje stanja Dvojnega jezera je načrtovan z izlovom rib, optimizacijo in nadgradnjo čiščenja odpadnih voda iz Koče pri Triglavskih jezerih in z odstranjevanjem rastlinske biomase iz jezera.

02.08.2020

Dan alpske možine

Turizem Bohinj in Triglavski narodni park organizirata izobraževanje o alpski možini in traviščnih habitatnih tipih za planinske in turistične vodnike ter ostale ljubitelje alpskega cvetja, ki bo v nedeljo, 2. avgusta 2020. Izobraževanje poteka v okviru projekta VrH Julijcev, saj je ravno pravilno usmerjanje obiskovalcev pomembno za izboljšanje stanja te ogrožene rastlinske vrste.

23.07.2020

Spremljanje navad divjega petelina

09.06.2020

Načrtovane aktivnosti za izboljšanje stanja Dvojnega jezera in ozaveščanje o tujerodnih vrstah

Izboljšanje stanja Dvojnega jezera je eden izmed pomembnejših ciljev projekta VrH Julijcev za izboljšanje vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku.

22.05.2020

Po novo znanje in navdih v digitalni svet za še boljša doživetja v naravi

TRIGLAVSKI NARODNI PARK OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV

09.03.2020

Načrtovani odkupi gozdnih zemljišč za izboljšanje stanja triprstega detla

08.01.2020

Posajenih 1250 sadik jerebike in 75 sadik gloga

04.12.2019

Naravovarstveni pomen kalov

Vabljeni na tematsko strokovno delavnico z naslovom Naravovarstveni pomen kalov (projekt VrH Julijcev), ki bo v sredo, 4. 12. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Kulturnega doma Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.