Novice

03.06.2022

To je ena najlepših, a hkrati tudi najbolj zahtevnih nalog v Triglavskem narodnem parku

Ena od temeljnih nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park je izvajanje popisov številnih zavarovanih vrst. V projektu VrH Julijcev, ki ga izvaja zavod skupaj s šestimi partnerji, med tovrstne naloge sodi tudi popis divjega petelina. V pogovoru s Florijanom Tišlerjem, naravovarstvenim nadzornikom JZ TNP, boste izvedeli, zakaj je to zanj ena najlepših, a hkrati tudi najbolj odgovornih in zahtevnih nalog.

18.05.2022

Več kot 900 učencev na Belarjevih naravoslovnih dnevih 2022

OTROCI V NARODNEM PARKU

17.05.2022

Kako spremeniti človekov pogled na odstranjevanje rib iz jezer: 40-letna zgodba dojemanja in komunikacije

Izkoreniniti ribe iz gorskega jezera je redkokdaj enostavno, pa vendar enostavneje kot prepričati ljudi, da so ribe v mnogih gorskih jezerih izjema in ne pravilo.

13.10.2021

Umestitev zapornic na gozdnih cestah na Pokljuki

Območje Pokljuke je med obiskovalci priljubljen prostor za preživljanje prostega časa. Številčno je obisk pokljuške planote v porastu, večji obisk pa posledično predstavlja tudi pritisk na naravno okolje, še zlasti za nekatere vrste in ekosisteme, ki so ranljivi in občutljivi na različne oblike vznemirjanja oziroma na prisotnost človeka.

09.08.2021

Brezplačni avtobusni prevozi na Pokljuko in prometna ureditev

23.07.2021

Telemetrija belke in prva odkritja

Telemetrija belke na širšem območju apneniških Alp je povsem pionirsko delo, ki smo se ga v sklopu projekta VrH Julijcev lotili z namenom boljšega umeščanja mirnih območij in iskanju habitatnih lastnosti, ki jih belka rabi za svoje preživetje v visokogorju.

09.06.2021

Sadnja plodonosnega drevja na Pokljuki in Mežakli

Na območju pod Petelinom na Mežakli in pod Jerebikovcem na Pokljuki se izvaja sadnja dreves.

12.05.2021

Telemetrija divjega petelina je v polnem teku

V letošnjem letu nam je z oddajniki uspelo opremiti še 4 divje peteline na Pokljuki. Dva v okolici Rudnega polja, na bolj obremenjenem območju in dva na bolj mirnih predelih in dva v širši okolici planine Klek. Skupaj tako s pomočjo oddajnikov spremljamo gibanje šestih osebkov v Triglavskem narodnem parku.

25.09.2020

Javna predstavitev celovitega spremljanja obiska v Triglavskem narodnem parku

Omogočanje obiskovanja in doživljanja Triglavskega narodnega parka na način, ki je v skladu z varstvenimi cilji območja, je ob varstvu narave, ohranjanju kulturne dediščine, raziskovanju ter okoljski vzgoji in izobraževanju eden od ključnih ciljev parka.

17.09.2020

Nova prikazovalnika hitrosti "Vi vozite" na Pokljuki

V projektu VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je Turizem Bohinj kupil štiri prikazovalnike hitrosti “Vi vozite”.

04.09.2020

Zelene preproge na gladini in obrežju Dvojnega jezera

V zadnjih desetletjih se je stanje Dvojnega jezera oziroma petega in šestega Triglavskega jezera močno poslabšalo.

03.08.2020

Potek izlova rib iz Dvojnega jezera

Izlov rib iz Dvojnega jezera je del obsežnega projekta VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ki ga vodi Javni zavod Triglavski narodni park skupaj z osmimi partnerji projekta. Izboljšanje stanja Dvojnega jezera je načrtovan z izlovom rib, optimizacijo in nadgradnjo čiščenja odpadnih voda iz Koče pri Triglavskih jezerih in z odstranjevanjem rastlinske biomase iz jezera.