Nazaj na novice

Razpis za kmetijstvo in podeželje na območju TNP 2024

05.03.2024
Razpis za kmetijstvo in podeželje na območju TNP 2024
Javni zavod Triglavski narodni park je 4. 3. 2024 na svoji spletni strani objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2024.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

- živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živilskega izvora,
- razvoju trajnostnega turizma.

 

Razpoložljiva sredstva, v višini 100.000,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov. Razpis je razdeljen na dva sklopa:

- sklopu A - kmetijstvo; na razpolago  je 90.000 EUR in
- sklopu B  - trajnostni turizem; na razpolago je 10.000 EUR.

 

Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000 EUR za sklop A oziroma 2.000 EUR za sklop B.

 

Prvi rok prijave je 26. 3. 2024. V kolikor sredstva v prvem roku ne bodo razdeljena, bo na naši spletni strani objavljen še drugi rok za prijave. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na  https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/uprava/obvestila/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

 

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.