Tako, kot je bilo nekoč

S posluhom za naravo.

Ohranjanje rodovitnosti tal s humusom in organskimi gnojili, prijazna reja živali in planinska paša ter kakovostni mlečni izdelki s planin – ker je naravno zdravo, okusno in prijazno do okolja.

 • Ekološko kmetovanje

  Ekološko kmetovanje

  Za trajnostno gospodarjenje, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in ohranjanje pestrosti vrst.

 • Lokalni tipični izdelki

  Lokalni tipični izdelki

  Naši najpomembnejši lokalni izdelki so okusni domači siri z zaščiteno geografsko označbo porekla.

 • Avtohtone pasme

  Avtohtone pasme

  Na širšem območju narodnega parka živijo tri avtohtone pasme domačih živali: drežniška koza, bovška ovca in cika.

 • Planinsko pašništvo

  Planinsko pašništvo

  Spoznajte tradicionalni način izrabe pašnikov v gorskem in hribovitem svetu.

 • V sožitju z naravo

  V sožitju z naravo

  Priporočila za ohranjanje biotske pestrosti kulturne krajine parka