Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje

Zaželen način rabe kmetijskih zemljišč na območju parka.

Uspešno varovanje narave je mogoče le, če so naravovarstveni ukrepi primerno vključeni v proces razvoja podeželja.

Zagotavlja trajnostno gospodarjenje, ki povezuje funkcionalne dele kmetije in podpira medsebojne učinke. Zmanjšuje negativne vplive na okolje ter ohranja pestrost živalskih in rastlinskih vrst.

Trajnostno kmetovanje, ki upošteva kmetijo kot celoten sistem v krogu tla–rastline–živali–človek, poudarja ohranjanje rodovitnosti tal z uporabo humusa in organskih gnojil, pa tudi prijazno rejo živali, ki veliko pripomore k njenemu zdravju in dobremu počutju.