Planinsko pašništvo

Planinsko pašništvo

Tradicionalni način izrabe pašnikov v gorskem in hribovitem svetu.

Planinska paša kot tradicionalen način rabe kmetijskih površin v gorskih območjih pomeni danes bistven pogoj obstoja nekaterih kmetij v dolini in pomemben naravovarstveni dejavnik.

Planinsko pašništvo je zaznamovalo pet tisoč let človekove navzočnosti in preživetja v Alpah. Od francoskih Alp na zahodu do slovenskih na vzhodu se je na podlagi tisočletnih izkušenj in vedno boljšega poznavanja narave oblikovala gospodarska dejavnost, ki je lahko preživela le zaradi posebnega odnosa do narave. Naravne vire in dobrine uporabljati, in ne izrabiti, izkoriščati, a ne izkoristiti, jemati in sočasno ohranjati ter varovati, to so bila in so še temeljna spoznanja planinskega gospodarstva.

Kakovostni mlečni izdelki iz naših planin, so za obiskovalce več kot samo hrana, za kmeta pa preprosto možnost dobrega zaslužka.