Učna pot Goreljek

Učna pot Goreljek

S preusmerjanjem obiskovalcev na Učno pot Goreljek si prizadevamo tudi za ohranitev ostalih barjanskih površin na Pokljuki.

Zloženka
Sredi pokljuških gozdov je kar nekaj barjanskih površin, ki so bolj ali manj dobro ohranjene. Ležijo na območju, kjer je človekov pritisk na naravo zelo velik.

Lahkoten sprehod  po Pokljuki okrog šotnega barja, ki je eden najjužnejših v Evropi. Na informacijski poti se lahko poučimo o rastlinstvu in živalstvu tega občutljivega habitatnega tipa. 

Prostrani smerkovi gozdovi nudijo zatočišče številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pohodnikom pa mir in čist zrak. Učna pot ob barju Goreljek je zanimiva predvsem za spoznavanje posebnosti in pomena šotnih barij, ki sodijo med območja najbolj dragocene narave v Evropi. Pot je namenjena vsem, ki slučajno zaidejo na Pokljuko, in vsem tistim, ki so redni obiskovalci, šolarjem, dijakom in turistom.

Vodenje:

Šotna barja so območja stalno stoječe vode z nekaj decimetrov ali metrov debelo plastjo šote, ki jo preraščajo šotni mahovi. Proces nastanka barij se je začel po zadnji poledenitvi. Po umiku ledenika so za njim ostala majhna jezera. V tisočletjih so se polagoma zapolnila z različnimi organskimi ostanki vodnih rastlin, ki so se naseljevale v jezero. Vse bolj kisla voda je omogočala rast in razvoj le nekaterim rastlinam. Najbolj pogosti so bili šotni mahovi, ki še danes prevladujejo na površini barja. Šotni mahovi na vrhu stalno priraščajo, v spodnjem delu pa oglenijo. Površina se tako dviguje, zato ta barja imenujemo tudi visoka.

Dodatne informacije

Zahtevnost poti:

  • kratka in nezahtevna pot, poteka po gozdi in lesenih brveh ob barju

Zanimivosti ob poti:

  • več učnih info točk o rastlinstvu in živalstvu na barju, Pokljuki danes in v preteklosti, splošnih značilnostih barja in človekovih dejavnostih v okolici

Primeren letni čas:

  • kopna sezona

Plačljivost obiska:

  • brezplačno

Gostišča in planinske koče:

  • Hotel Jelka

Priporočila:

  • primerna pohodniška obutev

Upravljalec poti:

  • Javni zavod Triglavski narodni park