Učna pot Mrzli studenec

Učna pot Mrzli studenec

Učna pot Mrzli studenec je krožna pot, speljana skozi strnjene smrekove gozdove in opremljena z informativnimi tablami. Primerna je za obiskovalce vseh starosti.

Učna pot Mrzli studenec je speljana skozi strnjene smrekove gozdove, mimo travišč, ob ostalinah iz prve svetovne vojne (Savska obrambna linija) do Blejskega barja in Grajske planine.

Učna pot Mrzli studenec je speljana skozi strnjene smrekove gozdove, mimo travišč, ob ostalinah iz prve svetovne vojne (Savska obrambna linija) do Blejskega barja in Grajske planine. Je krožna pot, dolga 3,5 km, ob poti pa si lahko na informacijskih tablah preberite več o glivah in gozdovih na Pokljuki, pomlajevanju gozdov, Savski obrambni liniji, barjih ter zaščitenih živalskih vrstah na Pokljuki.

 

Pot se nahaja na Pokljuki - zakraseli in z gozdom porasli kraški planoti skledaste oblike. Je največja planota v Julijskih Alpah. Ledeniška preoblikovanost ter planinsko gospodarstvo ji dajeta povsem alpski videz. O bogati preteklosti planote nam pričajo številna arheološka najdišča.

 

Občutljivost gorskega sveta zahteva spoštljivega obiskovalca. Hodite po označenih poteh in pomembno prispevajte k ohranjanju življenjskega prostora divjega petelina in ruševca ter visokih barij!

Obiščite Triglavski narodni park z javnim prevozom

Pravila obnašanja

Pogosto zastavljena vprašanja