Nazaj na novice

Javna predstavitev celovitega spremljanja obiska v Triglavskem narodnem parku

25.09.2020
Javna predstavitev celovitega spremljanja obiska v Triglavskem narodnem parku
Omogočanje obiskovanja in doživljanja Triglavskega narodnega parka na način, ki je v skladu z varstvenimi cilji območja, je ob varstvu narave, ohranjanju kulturne dediščine, raziskovanju ter okoljski vzgoji in izobraževanju eden od ključnih ciljev parka.

Zaradi vedno bolj množičnega obiska in raznovrstnosti oblik rekreacije je spremljanje obiska nujno, prav tako pa tudi določitev ukrepov, ki bodo pripomogli k ohranjanju ugodnega stanja okolja, ob tem pa tudi k doseganju pozitivne izkušnje obiskovalcev. Javni zavod Triglavski narodni park je dne 24. septembra 2020 o aktivnostih za spremljanje obiska v Triglavskem narodnem parku preko spleta pripravil predstavitev za širšo javnost.

 

V letih 2019 in 2020 je Javni zavod Triglavski narodni park  v okviru dveh CLLD projektov Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe/JA TRAIL in SMER TNP namestil 10 števcev na izbranih točkah, ki štejejo pohodnike. Zbrani podatki prispevajo k poznavanju dinamike obiska parka poleg vseh ostalih statističnih in drugih razpoložljivih sekundarnih podatkov, kot so na primer obisk plačljivih mest v parku, število nočitev, število posredovanj Gorske reševalne zveze, podatki o prometnih obremenitvah in število povozov prostoživečih živali.

 

Primerjava Triglavskega narodnega parka z vidika obiskovanja je z drugimi narodnimi parki v Evropi ali svetu zelo težka med drugim zaradi velikosti, lege ali razlik v dostopnosti. Obisk Triglavskega narodnega parka je mogoč preko več vstopnih mest vse leto, ni vstopnine in je poseljeno območje s 25 naselji s približno 2400 prebivalci, spremljanje obiska in določitev ukrepov pa zato pravi izziv. Sistematično spremljanje obiska v zadnjih letih kaže na povečanje obiska na letni ravni, vse večje število vozil in vse več novih oblik rekreacij. Za območje Triglavskega narodnega parka, ki vključuje osem občin (Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin) podatki kažejo, da se je od leta 2010, ko beležimo približno 1.500.000 nočitev, v letu 2019 število nočitev povečalo na 3.500.000. V soteski Vintgar na primer pa se je obisk z 219.833 obiskovalcev  v letu 2016  povečal na 373.669 v letu 2019.

 

Poznavanje obiska, tako število, kot tudi to, kam, kdaj in zakaj obiskovalci zahajajo v park, je ključnega pomena za sedanje in prihodnje upravljanje območja Triglavskega narodnega parka, pri čemer je najbolj pomembno ohranjanje ugodnega stanja naravne in kulturne dediščine območja ter zagotavljanje ugodnih življenjskih razmer lokalnim skupnostim, ki so v parku. Števci se nahajajo na najbolj obremenjenih delih parka. Na severni obali Bohinjskega jezera na primer so od sredine maja do konca decembra 2019 zabeležili nekaj več ko 86.000 obiskovalcev, kar je dobrih 12.000 na mesec oz. 400 na dan. Na planini Kuhinja pa je bilo v enakem obdobju zabeleženih 29.600 obiskovalcev, kar je 4.400 na mesec oz. 144 na dan.

 

Prvi pregled stanja na področju obiskovanja je Javni zavod Triglavski narodni park izvedel leta 2016 z izvedbo terenskega in spletnega anketiranja obiskovalcev parka, vzporedno s tem pa tudi z naborom različnih kvantitativnih podatkov, povezanih z obiskom območja. V nadaljevanju je leta 2018 sledil pregled in analiza dostopnih podatkov o obisku Triglava. Rezultati so bili predstavljeni na simpoziju ob 240. obletnici prvega zabeležena pristopa na Triglav.

 

Javni zavod Triglavski narodni park poleg projektov CLLD v letih 2018 – 2020 izvaja tudi spremljanje obiska na območju Triglava in Doline Triglavskih jezer iz virov 56. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku na vseh izhodiščih za obisk teh dveh območij. V dolinah Vrata, Krma, Zadnjica, na Konjščici, Vojah, Blatu in pri Črnem jezeru je skupno nameščenih 10 števcev. Na Tominškovi planinski poti, ki vodi iz doline Vrat proti Triglavu, je bilo od sredine junija do sredine septembra 2020 zabeleženih nekaj več kot 4.900 obiskovalcev. V dolini Vrata je bil sistem dopolnjen še s števcem prometa.  V letu 2020 pa so bili poleg tega nameščeni še prometni števci na lokacijah Krnica – Zatrnik, Gorjuše – Mrzli studenec, Ribčev Laz – Ukanc, Ukanc – Savica in Zatolmin – Polog.

 

Pri sistematičnem spremljanju obiska je za zasledovanje značilnosti pomembna kontinuiteta, zato bo Javni zavod Triglavski narodni park tudi v okviru projekta VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov do konca maja prihodnjega leta namestil 35 števcev in sicer na območju Pokljuke, Mangarta, Vitranca, Fužinarskih planin, Vogla, Doline Triglavskih jezer in Triglava. Cilj beleženja števila obiskovalcev je poleg štetja obiskovalcev v posameznih delih Triglavskega narodnega parka tudi  spremljanje upoštevanja predpisanega režima na varstvenih in mirnih območjih.

 

Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Metodologija spremljanja obiska (PDF)

 

Predstavitev je bila posneta in si jo lahko ogledate tukaj

Fotografija: Mojca Odar