Nazaj na novice

Nagrade za dobre prakse v območjih Nature 2000 v Sloveniji

21.05.2024
Nagrade za dobre prakse v območjih Nature 2000 v Sloveniji
Današnji evropski dan Nature 2000 v Sloveniji obeležujemo z odprtjem prijav na slovensko nagrado Natura 2000, ki izpostavlja primere dobrih praks z dolgoročnimi učinki. Prijave mogoče od danes naprej, prvič pa je priložnost tudi za akcije ljubiteljske znanosti.

Pred dvemi leti je premiera slovenske nagrade Natura 2000 izpostavila šest zmagovalcev, ki so z nagrado dobili dodatno potrditev odličnega dela s strani strokovne žirije, s tem pa tudi prepoznavnost njihovega dela in rezultatov na nacionalnem nivoju in v lokalni skupnosti. Med nagrajenci so tako ljubitelji narave kot znanstveniki; majhne skupine in velika partnerstva; sistemsko delo organizacij, kot tudi posamezne aktivnosti in projekti – vsem pa je bilo skupno doseganje konkretnih rezultatov na terenu. Na področju komuniciranja si je nagrado prislužil Javni zavod Triglavski narodni park

 

S prvo slovensko nagrado Natura 2000 smo v letu 2022 dobili izbor najboljših praks varstva narave v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi za preteklih 18 let Slovenije v Evropski uniji. Zmagovalci so prispevali tudi k delitvi izkušenj varstva narave. Slovenska nagrada Natura 2000 poteka v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

 

Priložnost za to, da izpostavimo najboljše slovenske primere različnih dejavnosti in sektorjev za varstvo narave, je ponovno letos. Od 21. maja do 2. septembra 2024 so mogoče prijave na slovensko nagrado Natura 2000 za organizacije, aktivnosti in projekte, ki so v zadnjih petih letih v enem ali več območjih Nature 2000 doprinesli k pozitivnim učinkom varstva narave. Vsi zaineteresirani lahko oddajo prijave na spletnem mestu natura2000.si.

 

Primere dobre prakse je letos mogoče prijaviti v šest različnih kategorij. Letošnja novost je kategorija: ljubiteljska znanost za Naturo 2000. Poleg te so mogoče prijave še v naslednje kategorije: varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji, slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000, družbeno-gospodarske koristi, sodelovanje, komunikacijske akcije za območja Nature 2000.