Nazaj na novice

Ugotavljanje ekološkega stanja jezer v Dolini Triglavskih jezer

25.09.2019
Ugotavljanje ekološkega stanja jezer v Dolini Triglavskih jezer
Na visokogorskih jezerih in sicer na Dvojnem jezeru, Jezeru na Planini pri Jezeru in Jezeru v Ledvicah so potekale raziskave za ugotavljanje ekološkega stanja jezer, ki jih je izvedel Nacionalni inštitut za biologijo. Rezultati raziskave na Dvojnem jezeru bodo koristili pri določevanju ukrepov za izboljšanje stanja tega jezera, ki so načrtovani v projektu VrH Julijcev.

Skupina biologov Nacionalnega inštituta za biologijo je izvedla meritve fizikalnih parametrov v vodnem stolpcu na vsakem metru nad najglobljo točko jezera (temperature vode, prevodnost, vsebnost kisika, pH), odvzela vzorce vode za kemijske in biološke analize na vseh štirih jezerih ter opravila vzorčenje rastlinstva in živalstva tudi v obrežnem pasu. Časovno se letošnje raziskave ujemajo z raziskavami v prejšnjih letih. To je namreč obdobje, ko je rastlinstvo in živalstvo v jezerih najbolj raznovrstno in številčno in tako omogoča dobro oceno ekološkega stanja.

 

Postopki jemanja vzorcev in analiz so bili enaki kot v preteklih letih, kar bo omogočilo primerjavo stanj v preteklosti in sedanjosti oz. ugotavljanje trenda sprememb. Raziskave so bile opravljene pred začetkom sistematičnega izlova rib v Dvojnem jezeru in na Planini pri jezeru, ki je načrtovan v okviru projekta VrH Julijcev in sredstev Sklada za podnebne spremembe s ciljem popolne odstranitve rib iz jezer, ki so po ocenah biologov glavni vzrok za slabo stanje jezer, planinske koče in množičen obisk pa stanje samo še dodatno poslabšujejo. Podrobnejši rezultati analiz o ekološkem stanju jezer bodo znani konec oktobra, ko bodo opravljene vse analize in bo pripravljeno poročilo.

 

Začetki raziskav ekološkega stanja visokogorskih jezer segajo v leto 1991, ko so člani Nacionalnega inštituta za biologijo prvič ugotavljali stanje vseh 14 visokogorskih jezer v Triglavskem narodnem parku. Sistematično so jih nato izvajali vsako leto do leta 2013. Ob prvem vzorčenju leta 1991 je bilo znano, da so ribe naseljene v Krnskem jezeru in v Jezeru na Planini pri Jezeru. Leta 1992 so bile prvič opažene ribe tudi v Dvojnem jezeru. V naslednjih letih so se ribe (jezerska zlatovčica) v Dvojnem jezeru uspešno razmnožile, kar se je že kmalu pokazalo na poslabšanju ekološkega stanja jezera. Izginili so planktonski raki in ličinke vodnih žuželk, ki so jih ribe pojedle. Planktonski raki in ličinke so prej uspešno kontrolirale rast in razvoj alg. Ko so raki in ličinke izginile, so se alge začele bohotno razvijati, kar je vodilo v slabšanje stanja jezera. Že kmalu po letu 2000 so se začele konec poletja na Dvojnem jezeru pojavljati na površini majhne zaplate nitastih zelenih alg, ki so kvarile pogled in tudi neprijetno zaudarjale. In to se je kasneje vsako leto samo še poslabševalo. Poskus izlova rib je bil prvič opravljen leta 1996 vendar samo z enkratnim izlovom.

 

V Jezero na Planini pri Jezeru so bile ribe naseljene okoli leta 1957 in tudi tam se je stanje izleta v leto slabšalo, zlasti po požaru in obnovi koče v 80-ih letih, čeprav so bili izvedeni tudi omilitveni ukrepi, kot je izgradnja čistine naprave izven vplivnega območja jezera. Javni zavod Triglavski narodni park je konec avgusta za izboljšanje stanja Jezera na Planini pri Jezeru izvedel odstranjevanje alg.