Nazaj na novice

Predstavitev dela Javnega zavoda Triglavski narodni park predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu

09.10.2019
Predstavitev dela Javnega zavoda Triglavski narodni park predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu
Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar je s sodelavci zavoda predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu na celodnevnem obisku v narodnem parku dne 8. oktobra 2019 predstavil delo zavoda na področjih strokovnih nalog, naravovarstvenega nadzora, informacijsko izobraževalnega dela in projektov.

Na dopoldanskem delu je predsednik državnega zbora na terenskem ogledu območja Pokljuke pod Viševnikom prisluhnil vsebinam kohezijskega projekta VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku, ki ga vodi Javni zavod Triglavski narodni park, v projektu pa sodelujejo še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, Planinska zveza Slovenije, Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije. Sodelavci Javnega zavoda Triglavski narodni park in Zavoda za gozdove Slovenije so predsednika Državnega zbora seznanili s posebnostmi območja z vidikov naravovarstva, kulturne krajine , gozdarstva, upravljanja s prostoživečimi živalmi in obiskovanja. Po ogledu Biatlonskega centra na Rudnem polju je sledila predstavitev prometne problematike na cesti čez prelaz Vršič in letošnjih dobrih praks za umirjanje prometa v poletnih mesecih na Mangartski cesti, v Ukancu in  dolini Vrata, ki so potekale v organizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park in parkovnih lokalnih skupnosti, in bile v javnosti zelo pozitivno sprejete.   Predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan si je ogledal še del Soške poti od Kugyjevega spomenika do Mlinarice s predstavitvijo posebnosti narodnega parka v Trenti in zaključil obisk v Informacijskem središču Triglavskega narodnega parka Dom Trenta. Srečanja so se udeležili tudi župani nekaterih parkovnih občin in sicer župan občine Bled Janez Fajfar, župan občine Bohinj Jože Sodja, župan občine Gorje Peter Torkar, župan občine Bovec Valter Mlekuž in župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat.

 

Predsednik Državnega zbora je na obisku izpostavil pomen edinega narodnega parka v Sloveniji in da si bo prizadeval za stabilno zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje Javnega zavoda Triglavski narodni park.