Nazaj na novice

Načrtovani odkupi gozdnih zemljišč za izboljšanje stanja triprstega detla

09.03.2020
Načrtovani odkupi gozdnih zemljišč za izboljšanje stanja triprstega detla

Triprsti detel je dobil tako ime zato, ker je njegov prvi prst zakrnel. Od ostalih detlov se razlikuje tudi po tem, da ima samec rumenkasto glavo, medtem ko imajo druge vrste na glavi rdeče perje. Alpske in dinarske gozdove je poseljeval že v času ledenih dob, do danes pa se je ohranil le na območjih visokogorskih iglastih gozdov. Gnezdi v duplih starih in odmrlih dreves, s katerih je lubje večinoma že odpadlo. Za izboljšanje stanja triprstega detla bodo za zagotovitev potrebne količine mrtve lesene mase v okviru projekta VrH Julijcev izvedeni odkupi gozdnih zemljišč v zasebni rabi za izločitev iz gospodarjenja. V projektu sodelujejo: Javni zavod Triglavski narodni park, Društvo za proučevanje ptic Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Turizem Bohinj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Občina Tolmin.