Nazaj na novice

Po novo znanje in navdih v digitalni svet za še boljša doživetja v naravi

22.05.2020
Po novo znanje in navdih v digitalni svet za še boljša doživetja v naravi
TRIGLAVSKI NARODNI PARK OB EVROPSKEM DNEVU PARKOV

Ko se je Evropska zveza naravnih in narodnih parkov Europarc lansko leto odločila za slogan Evropskega dneva  parkov za leto 2020, nihče niti slutil ni, da bo v svetu razglašena pandemija. Letošnji slogan Narava – dobra za naše zdravje je torej več kot na mestu, saj je pozitiven odnos do narave pomemben za zdravje ljudi, vpliva na dobro počutje in spodbuja aktiven življenjski slog. Parki in zavarovana območja imajo pomembno poslanstvo, saj povezujejo ljudi z naravo. V vse bolj urbaniziranem svetu in hitrem ritmu življenja je povezovanje z naravo in preživljanje časa na prostem še toliko bolj pomembno. Morda bo prav letos zaradi nastale situacije še več priložnosti za povezovanje z naravo in za  odkrivanje narave v naši domovini, zato ne pozabimo, kako pomemben je naš odgovoren odnos do nje.

 

Tudi Triglavski narodni park je glede na situacijo zaradi širjenja novega koronavirusa COVID-19 moral prilagoditi obeležitev Evropskega dneva parkov 2020. Vsako leto je praznovanje potekalo skupaj s približno 400 osnovnošolci iz Biosfernega območja Julijske Alpe, ko je Triglavski narodni park pripravil pohod po Soški poti. Toda, prav za mlade obiskovalce in radovedneže je pred kratkim zaživela spletna Triglavska zakladnica s številnimi zanimivimi informacijami, ki tako otroke kot odrasle spodbuja k zanimanju za naravo in kulturno dediščino in je dostopna vsem! V naslednjih dneh se bo Triglavski narodni park z virtualnimi vodenji in predstavitvami pridružil tudi Festivalu alpskega cvetja, ki ga organizira Turizem Bohinj.

 

Triglavska zakladnica www.triglavskazakladnica.si je spletna učilnica z zanimivimi in interaktivnimi učnimi vsebinami. Namenjena je ozaveščanju širše javnosti o pomenu varstva narave, ohranjanju biodiverzitete in kulturne dediščine Triglavskega narodnega parka. Nastala je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta umetnost življenja.  S pomočjo projekta Sodelovanje med LAS-i: Približjamo Unescova biosferna območja prebivalcem pa jo bogatijo tudi vsebine iz Biosfernega območja Kras in porečje Reke ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Z vsebinami Triglavski narodni park želi izboljšati ozaveščenost širše javnosti o ciljih zavarovanih območij ter opozoriti na pomen ohranjene narave in kulturne dediščine.

 

Festival alpskega cvetja v Bohinju: Za vsako bolezen rožcaraste bo od 23. maja do 7. junija 2020 potekal tudi preko digitalnih medijev.  Triglavski narodni park se v program vključuje z virtualnimi predstavitvami za otroke, botaničnim vodenjem po bohinjskem travniku, nasveti za čim bolj biotsko pester vrt, vodenjem po šotnem barju na Goreljku na Pokljuki, predstavitvijo divjega petelina in belke, predavanjem o alpski možini in predstavitvijo mirnih območij v Triglavskem narodnem parku. Aktivnosti Javnega zavoda Triglavski narodni park na Festivalu cvetja bodo izvedene v okviru projektov LIFE NaturaViva: Biodiverzitata – umetnost življenja in VrH Julijcev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku. Program Festivala alpskega cvetja: https://www.bohinj.si/seznam-dogodkov-festival-cvetja/

 

Danes je narava Slovenije zavarovana v enem narodnem parku, treh regijskih, 49 krajinskih parkih, 56 naravnih rezervatih in 1.164 naravnih spomenikih, ki skupaj obsegajo 13 odstotkov slovenskega ozemlja. Naravni parki Slovenije so od leta 2011 združeni v Skupnosti parkov Slovenije. Petnajst upravljavcev zavarovanih območij povezuje skupni interes ohranjanja narave in zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varovanjem narave in kulturne dediščine z različnimi dejavnostmi. V Skupnosti parkov so: Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park, Notranjski regijski park, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Debeli rtič, Krajinski park Goričko, Krajinski park Kolpa, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Logarska dolina, Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Krajinski park Radensko polje, Krajinski park Sečoveljske soline Krajinski park Strunjan, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Naravni rezervat Škocjanski zatok in Naravni rezervat Ormoške lagune. Zaposleni na področju varovanja narave so v videu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor delilo svoje misli o naravi. Video si lahko ogledate tukaj.

 

Evropski dan parkov obeležujemo 24. maja na pobudo Evropske zveze naravnih in narodnih parkov Europarc. Na ta dan je bilo leta 1909 na Švedskem ustanovljenih prvih devet evropskih narodnih parkov.  Osrednji namen evropskega dneva parkov, ki ga praznujemo od leta 1999, je približati naravo ljudem in jih ozaveščati o pomenu varstva narave in trajnostnem upravljanju zavarovanih območij.