Nazaj na novice

Sadnja plodonosnega drevja na Pokljuki in Mežakli

09.06.2021
Sadnja plodonosnega drevja na Pokljuki in Mežakli
Na območju pod Petelinom na Mežakli in pod Jerebikovcem na Pokljuki se izvaja sadnja dreves.

Doslej je bilo posajenih 5.000 sadik, v prihodnjem tednu pa bo posajenih še dodatnih 2.050 dreves. Večinoma jerebika, precej macesna, ki je zelo pomemben v prehrani divjega petelina, zelena jelša in nekaj vrbe ive ter mokovca.

V okviru projekta VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku te plodonosne vrste in macesen sadimo z namenom izboljšanja življenjskega okolja za divjega petelina in gozdnega jereba, saj te vrste predstavljajo pomemben delež njune prehrane. Širše gledano pa so koristi tudi širše. Te sadike namreč sadimo na velike presvetlitve, ki so nastale z ujmami (večinoma z vetrolomi) in so močno zatravljene - poleti trava sega tudi preko višine človeka, kar otežuje naravno pomlajevanje gozda. S temi pionirskimi vrstami bomo z zmanjševanjem svetlobe in hranil poslabšali pogoje travam in pripravili območje za lažje naravno pomlajevanje ciljnih drevesnih vrst.