Nazaj na novice

Začela se je obnova 17 kalov na planinah Triglavskega narodnega parka

31.01.2023
V projektu VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku partnerji obnavljamo 17 kalov na 13 gorskih pašnikih in planinah: Konjščica, Dedno polje, Zajamniki, Ovčarija, Osredki, Za Liscem, Zadnji Vogel, Čadrg, Razor, Pod Kukom, Krstenica, Velo polje - Malo polje in Zgornja Krma. Z njihovo obnovo bomo zagotovili večjo stalnost površinske vode na planinah za napajanje živine in izboljšali življenjski prostor za dvoživke.

Zahteven proces od načrta do izvedbe

Obnovo kalov v projektu VrH Julijcev vodita Občina Tolmin in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijski zavod Kranj, poleg partnerjev projekta pa sodelujejo še lastniki zemljišč, pašne in agrarne skupnosti, arheologi, strokovnjaki s področja proučevanja in varstva dvoživk ter izvajalci gradbenih del.

Načrtovanje in izvedba obnove kalov zahtevata sodelovanje številnih deležnikov ter predhodno pridobitev predpisanih soglasij, kot sta na primer kulturnovarstveno in naravovarstveno soglasje. Da bi se izognili poškodbam ali uničenju morebitnih arheoloških ostalin, so arheologi že v fazi načrtovanja del opravili podrobne preglede lokacij načrtovane obnove kalov. V predhodna preverjanja so bili aktivno vključeni tudi biologi, ki so preverili prisotnost dvoživk na lokacijah vodnatih kalov. Pri obnovi slednjih bo ob izvedbi del treba živali začasno odloviti.

Glede na trenutne snežne razmere so je obnova najprej pričela v Čadrgu, na višje ležečih kalih pa bodo dela potekala vse do letošnje jeseni. Nadzor nad deli bodo opravljali strokovnjaki s področij arheologije, naravovarstva in gradbeništva. Pri težko dostopnih planinah bo s helikopterjem sodelovala tudi Slovenska vojska.

 

Potek del za obnovo dveh kalov v Čadrgu

Občina Tolmin je že pričela z izvedbo del na kalih v Čadrgu, ki sta dva izmed sedemnajstih kalov, načrtovana za obnovo v projektu VrH Julijcev. Izvajalec bo najprej s strojno mehanizacijo oblikoval kotanjo kala, v katero so se z leti nabrale usedline, površino pa preraslo rastlinje. Po zaključenih zemeljskih delih bo sledila utrditev podlage, vodotesnost kala pa bo zagotavljala posebna okolju prijazna nepropustna folija. Nanjo se bo nasulo od 30- do 40-centimetrsko plast predhodno izkopanega materiala, ki bo dvoživkam in rastlinam nudila primeren življenjski prostor.

Pri kalih bo urejen tudi iztok vode za napajanje živine, v večini primerov se bo voda zbirala v betonskem koritu. Kali bodo ograjeni z leseno ograjo, ki bo preprečila dostop živini.

Z aktivnostmi projekta VrH Julijcev bodo ob obnovljenih kalih umeščene tematske informacijske table ter mize in klopi.

Projekt VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.