Nazaj na novice

Skrb za dvoživke med obnovo kala na planini Podkuk

23.03.2023
Skrb za dvoživke med obnovo kala na planini Podkuk

Po zaključku obnove dveh kalov v Čadrgu se dela nadaljujejo na planini Podkuk. Ker so se dvoživke že prebudile, smo zanje v območju del izvedli varovalne ukrepe. V času obnove smo dvoživkam omejili dostop do kala. Tiste, ki so že v kalu, smo pred pričetkom del izlovili, prenesli na varno in jih bomo po končanih delih vrnili v obnovljen kal. S tem bomo pomembno prispevali k dolgoročnemu izboljšanju življenjskih pogojev za dvoživke.

Izlov poteka v sodelovanju s strokovnjaki za varstvo dvoživk na lokacijah kalov, v katerih bodo prisotne dvoživke (odrasle, mresti in/ali paglavci). Izlov in začasno zadrževanje poteka v skladu z dovoljenjem Ministrstva za naravne vire in prostor. V času obnovitvenih del so mresti in/ali ličinke dvoživk nameščeni v nadomestni življenjski prostor, v katerem je poskrbljeno za ustrezne pogoje.

Aktivna sezona za dvoživke v sredogorju običajno traja med marcem in oktobrom. V tem času se obnovitvenim delom v kalih v letošnjem letu ne bomo mogli izogniti. Zato v kalih, v katerih so med obnovo prisotne dvoživke, strokovno usposobljeni sodelavci izvajajo izlov dvoživk in jih namestijo v nadomestni življenjski prostor. Mreste in/ali paglavce začasno preselijo v primerno velike posode, odraslim osebkom pa se z ograditvijo delovišča prepreči dostop. V nadomestnem življenjskem prostoru je poskrbljeno za ustrezne življenjske razmere (zadostna količina vode, ustrezna temperatura, …). Mresti in paglavci bodo v nadomestnem življenjskem prostoru predvidoma nastanjeni od nekaj dni do največ 14 dni (predviden čas obnovitvenih del).

Strokovni sodelavci JZ TNP ves čas spremljajo stanje dvoživk, za ravnanje z njimi pa jim so strokovnjaki za varstvo dvoživk podali posebna navodila. Slednja so prilagojena vsaki posamezni lokaciji, vremenskim razmeram in poteku del.

Izlov dvoživk bo predvidoma potekal še v kalih na lokacijah Dedno polje, Ovčarija, Konjsko sedlo, Malo polje - Velo polje, Osredki in Za Liscem. V projektu VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku partnerji obnavljamo 17 kalov na 13 gorskih pašnikih in planinah. Z njihovo obnovo bomo zagotovili večjo stalnost površinske vode na planinah za napajanje živine in izboljšali življenjski prostor za dvoživke.

Projekt VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Fotografije: Nina Alič