Nazaj na novice

Srečanje s strokovnjaki za poti iz pobratenega NP Crater Lake (ZDA)

21.05.2024
Srečanje s strokovnjaki za poti iz pobratenega NP Crater Lake (ZDA)
V Infocentru Triglavska roža Bled je danes potekalo srečanje s člani strokovne ekipe za vzdrževanje poti iz pobratenega Narodnega parka Crater Lake iz Združenih držav Amerike (ZDA), ki sanira pot skozi Pokljuško sotesko in Soško pot v Triglavskem narodnem parku.

V Triglavskem narodnem parku že več kot en teden gostimo strokovno ekipo za vzdrževanje poti iz ZDA. »V lanskih ujmah sta bili poškodovani parkovni poti skozi Pokljuško sotesko na gorenjski strani Triglavskega narodnega parka in Soška pot na posoški strani parka in takoj po ujmah so nam pomoč pri sanaciji poti ponudili iz pobratenega Narodnega parka Crater Lake iz Združenih držav Amerike. Šlo je za iskreno željo po pomoči, kar dokazuje, da sodelovanje ni samo nekaj, kar je zapisano v dokumentih o pobratenju, ampak je živo tudi v praksi. Ne gre zgolj za sodelovanje, pač pa za prijateljstvo, katerega del je tudi nesebična pomoč med zaposlenimi v obeh parkih,« je povedal direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) dr. Tit Potočnik.

 

S svojim delom so veliko naučili tudi naše sodelavce

 

Ekipa šestih strokovnjakov, ki se ukvarjajo izključno s sanacijo poti, je z deli takoj po prihodu prejšnji teden začela v Pokljuški soteski. Kot je povedal Miha Marolt, vodja vzdrževanja v JZ TNP, je bila pot v Pokljuški soteski precej poškodovana, dela pa so potekala v strmem skalnatem območju. Da so se lahko začela, je bilo treba počakati ustrezne vremenske razmere, ki pa so še v tem in prejšnjem tednu krojile potek del. Dodal je, da so se sodelavci JZ TNP, ki so sodelovali pri delih, od ameriških gostov veliko naučili. »Nalog so se lotevali na čisto poseben način,« je povedal tudi Robert Varl z oddelka za tehnično vzdrževanje v JZ TNP.

 

Vodja ekipe iz Narodnega parka Crater Lake Andrew Hoeg, nadzornik vzdrževanja poti, je predstavil ekipo in njeno vsakdanje delo, povezano z vzdrževanjem poti. Pred prihodom v Slovenijo ni imel prav veliko podatkov o tem, kaj jih čaka, saj je bilo s fotografij in posnetkov težko razbrati obsežnost poškodovanja poti. Popravili so precejšnji del poti in zagotovili, da je pot skozi Pokljuško sotesko ponovno razmeroma varna.

 

Kljub temu, da je bila ekipa strokovnjakov iz Narodnega parka Crater Lake osredotočena na delo, so njeni člani v prostem času spoznavali Triglavski narodni park in Slovenijo. Številne organizacije so jim omogočile brezplačen obisk znamenitosti (Blejski grad, Prirodoslovni muzej Slovenije, Vogel,..), jim omogočile prevoze (Toyota Adria) ter doživetja (Turizem Bohinj, Agrarna skupnost Nomenj -Gorjuše,…), za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Na splošno pa so delovni obisk strokovne ekipe med drugim omogočili v Narodnem parku Crater Lake iz ZDA, ki je s Triglavskim narodnim parkom pobraten od leta 2017, skupaj s skladom omenjenega narodnega parka, veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani in drugi.

 

V Pokljuško sotesko še vedno preudarno

 

Kako pomemben naravni spomenik v Triglavskem narodnem parku je Pokljuška soteska, je predstavila Mojca Pintar, vodja okoljske vzgoje v JZ TNP. Skoraj dva kilometra dolgo Pokljuško sotesko je pri umikanju ledenikov pred 10.000 leti izdolbel nekdanji tok Ribščice. Ko je voda usahnila, je ostala za njo največja fosilna soteska v Sloveniji. Čez najožji del so že leta 1930 uredili prehod z lesenimi mostovi. V JZ TNP si prizadevamo za ohranjanje naravnih procesov in pristnosti soteske s čim manjšimi posegi vanjo. Ob tem pa obiskovalce opozarjamo, naj se vanjo odpravijo zgolj ob ugodnih vremenskih razmerah ter z ustrezno pohodniško obutvijo in oblačili, celo čelada ni odveč.

 

Občina Gorje si sicer skupaj z JZ TNP prizadeva za vzpostavitev prometnega režima, ki bi motorna vozila obiskovalcev obdržal v Zgornjih Gorjah, kjer bi bil začetek obiska Pokljuške soteske. Že sam sprehod skozi Zgornje Gorje in naselje Krnica do vstopa v Pokljuško sotesko je namreč posebno doživetje, ki obogati obisk Pokljuške soteske.

 

Že v tem tednu pa se strokovna ekipa seli v Posočje, kjer bodo popravljali Soško pot na delih, ki jih je v ujmi odnesla reka Soča. Udeležili se bodo tudi osrednje slovesnosti ob 100. obletnici podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, prvega zavarovanega območja v Sloveniji in predhodnika Triglavskega narodnega parka, ki bo 31. maja potekal v Trenti.