Nazaj na novice

Ob današnjem svetovnem dnevu voda

22.03.2024
Ob današnjem svetovnem dnevu voda
Voda je vir življenja. Je bistveni del v naravi, ki omogoča preživetje vsem živim bitjem. Triglavski narodni park spada med najbolj namočena območja Slovenije in Evrope. Vodam v Triglavskem narodnem parku posebno pozornost že več let zapored namenjamo na posvetu, ki je običajno na sporedu jeseni.

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode. Letošnja tema obeleževanja tega dneva nosi naslov Voda za mir. V Triglavskem narodnem parku je bogastvo voda kljub kraškemu površju izredno raznoliko. Na območju se nahaja več kot 250 izvirov, tu najdemo edina alpska jezera v Sloveniji, naše največje naravno jezero, alpske reke in potoke, močvirja in barja.

 

Triglavski narodni park spada med najbolj namočena območja Slovenije in Evrope. Povprečna letna količina padavin je najvišja v zahodnem delu parka in znaša okoli 3000 mm/m2. V Triglavskem narodnem parku začenjata svojo pot dve pomembni evropski reki: Soča in Sava. Soča se izliva v Jadransko morje, Sava v Črno. Razvodnica med porečjema poteka skozi osrčje Triglavskega narodnega parka.

 

Po že 4. posvetu o vodah v Triglavskem narodnem parku

 

Vodam v Triglavskem narodnem parku posvečamo posebno pozornost. Tako je novembra lani že četrto leto zapored v organizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) na Bledu potekal 4. posvet o vodah v Triglavskem narodnem parku. Posvečen je bil razpravljanju o pomenu in uporabnosti raziskav voda za varstvo varave in kakovosti pitne vode. Predavateljem iz različnih institucij je prisluhnilo več kot 60 udeležencev.

 

Več o temah, predstavljenih na posvetu, lahko preberete med novicami na naši spletni strani

 

Ob tem pa opozarjamo, da je skrb za stanje voda v Triglavskem narodnem parku in drugod tudi naloga vsakega posameznika. Obiskovalce Triglavskega narodnega parka ozaveščamo, naj se v park podajo odgovorno in naj upoštevajo pravila obnašanja