Nazaj na novice

Novosti za soteskarsko sezono 2024 v Fratarici in Predelici v Logu pod Mangrtom

14.03.2024
Novosti za soteskarsko sezono 2024 v Fratarici in Predelici v Logu pod Mangrtom
Soglasje Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP), uporaba prijavne aplikacije in plačilo pristojbine pred izvajanjem soteskanja v soteskah Fratarica in Predelica v Logu pod Mangrtom bodo obvezni tudi v letošnji sezoni. Novost pa so omejitve obiskovanja, ki jih v ti dve soteski prinašata odredbi ministrstva.

Soteski Fratarice in Predelice (Predilnice) ležita v tretjem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka. Sta priljubljeni lokaciji soteskanja v dolini Soče. Prva sodi med najbolj množično obiskane lokacije za soteskanje, druga pa velja za eno najbolj zahtevnih soteskarskih lokacij.

 

Po več letih sodelovanja z različnimi deležniki pri upravljanju soteskanja udejanjamo skupno vizijo: da se soteskanje izvaja na način, ki ohranja naravo, upošteva tako potrebe izvajalcev dejavnosti kot tudi prebivalcev oziroma lokalnih skupnosti, hkrati pa z usposobljenimi vodniki in urejeno infrastrukturo obiskovalcem nudi kakovostno in predvsem varno doživetje. JZ TNP to vizijo udejanja v sodelovanju z Razvojno zadrugo Mangrt, Krajevno skupnostjo Log pod Mangrtom, GIZ raftarjev dolina Soče, Soteskarsko zvezo Slovenije, Občino Bovec, Ministrstvom za naravne vire in prostor ter Zavodom za varstvo narave, OE Nova Gorica.

 

Odredbi o omejitvi obiska

 

Novosti pri izvajanju soteskanja v soteskah Fratarica in Predelica v Logu pod Mangrtom v letošnji sezoni prinašata odredbi ministra o omejitvi obiskovanja, ki sta objavljeni v Uradnem listu (številka 19/24). Odredbi (Fratarica, Predelica) sta rezultat tesnega sodelovanja in usklajevanja med omenjenimi deležniki ter eden od korakov upravljanja soteskanja v Triglavskem narodnem parku.

 

Omejitve, ki jih prinašata odredbi, so opredeljene za posamezna časovna obdobja v sezoni soteskanja, nanašajo pa se na ure vstopa v soteski, velikost skupine in na največje dovoljeno število soteskarjev na dan v soteskah Fratarica in Predelica, pri čemer se slednja deli na zgornji in spodnji del.

 

Omejitve iz odredb so prikazane v tabeli:

 

 

 

Za izvajanje soteskanja je obvezno predhodno soglasje JZ TNP

 

Tako kot v zadnjih 13 letih, je tudi v letošnji sezoni pred izvajanjem soteskanja treba pridobiti soglasje JZ TNP. Vloga za soglasje je na voljo na tej povezavi.  Izvajalcem soteskanja predlagamo, da v vlogi za izdajo soglasja navedejo vse soteske, v katerih nameravajo izvajati dejavnost in vse reševalce iz vode na divjih vodah, s katerimi nameravajo izvajati dejavnost. Za morebitno naknadno spremembo oziroma dopolnitev soglasja je treba poslati novo vlogo in ponovno plačati upravno takso.

 

Za izvajanje gospodarske dejavnosti (vodenje gostov) je vlogi obvezno treba priložiti kopije izkaznic reševalcev iz vode na divjih vodah (program C), s katerih je razvidna veljavnost, potrdilo o plačilu takse, davčno številko poslovnega subjekta ali samostojnega podjetnika, ki mora biti registriran v AJPES-u. Prav tako mora biti podjetje registrirano za izvajanje dejavnosti soteskanja (SKD šifra 93.190 Druge športne dejavnosti). Po preteku veljavnosti licence za reševalca bo prijavna aplikacija avtomatično izbrisala reševalca, ta pa ne sme več opravljati dejavnosti. Po predložitvi potrdila o podaljšanju licence ga bomo v prijavni aplikaciji zopet aktivirali.

 

Soglasje je treba pridobiti tudi za zasebno izvajanje soteskanja. Za to bo na voljo en termin na dan oziroma štirje termini v tednu, skupina takšnih soteskarjev pa sme imeti največ pet članov. Posameznik, ki pridobi soglasje za zasebno izvajanje soteskanja v omenjenih soteskah, bo imel na voljo največ deset terminov v eni soteskarski sezoni. 

 

Vse izvajalce soteskanja pozivamo, naj nam vloge za soglasja posredujejo čim prej. JZ TNP ima namreč skladno z zakonodajo od prejema popolne vloge en mesec časa za izdajo soglasja. Seveda se bomo potrudili, da bomo prejete vloge obravnavali v najkrajšem možnem času.

 

Obvezna uporaba prijavne aplikacije in plačilo pristojbine

 

Kot je veljalo v lanski soteskarski sezoni, je tudi v letošnjem letu obvezna uporaba prijavne aplikacije in plačilo pristojbine, tako za izvajanje gospodarske dejavnosti (vodenje gostov) kot tudi za zasebno izvajanje soteskanja. Dostop in geslo do prijavne aplikacije bosta izvajalcem soteskanja dodeljena ob izdanem soglasju. Izbira termina soteskanja bo omogočena skladno z odredbama, hkrati pa bo vezana na čas najmanj štirih ur pred sončnim zahodom.

 

Izvajalec organiziranega in vodenega soteskanja lahko za izbrani termin prijavlja oziroma dodaja soteskarje do zapolnitve mest v skupini – to je do največ devet soteskarjev (vključno z vodniki in reševalci). Na primer: danes za izbrani termin čez en teden izvajalec prijavi štiri soteskarje, jutri jih na isti termin lahko doda še največ pet. Po prijavi soteskarjev v skupino odjave oziroma zmanjševanja številčnosti skupine ne bo več mogoče. Vplačil, ki sledijo prijavi termina, ne bo možno vrniti.

 

Aplikacija bo za uporabo pripravljena predvidoma v začetku aprila 2024.

 

Omejitev prijav terminov v prijavni aplikaciji

 

Aplikacija posameznemu pravnemu subjektu, ki soteskanje izvaja kot gospodarsko dejavnost, omogoča prijavo največ enega termina dnevno v 1. obdobju, največ dveh terminov dnevno v 2. obdobju in največ štirih terminov dnevno v poletnem in jesenskem (3. in 4.) obdobju. Polovico razpoložljivih terminov na posamezen dan uporabnik lahko prijavi kadarkoli, polovico pa do 24 ur pred izbranim terminom. Hkrati v poletnem in jesenskem obdobju izvajalci le dve skupini lahko vodijo v sotesko Fratarice ali Predelice v manj kot dveh urah.

 

Posamezniku je za zasebno obiskovanje na voljo le en termin na dan in štirje termini v tednu, skupina pa sme šteti največ pet članov. Tudi za zasebno izvajanje soteskanja je uporaba prijavne aplikacije in plačilo pristojbine obvezno.

 

Aplikacija uporabniku omogoča dodajanje komentarjev, fotografij, ki jih sistem avtomatično pošlje na JZ TNP.

 

Višina in plačilo pristojbine

 

Višina pristojbine je vezana na število soteskarjev (manjša skupina – nižja pristojbina) in znaša 3,00 €/soteskarja. Za soteskanje v celotni Predelici je treba plačati pristojbino za zgornji del in za spodnji del.

 

Pristojbina je namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju infrastrukture: prijavne aplikacije, urejanje dostopnih poti ter vstopnih in izstopnih točk, sanitarij, prostora za preoblačenje za soteskarje, nove varovalne opreme (sidrišč) v soteskah …

 

Za vzpostavitev upravljanja soteskanja v soteskah Fratarice in Predelice v Logu pod Mangrtom JZ TNP tudi letos namenja več kot 7.000 evrov iz svojega proračuna.

 

Nadzor nad soteskanjem

 

Nadzor nad izvajanjem soteskanja bo opravljala naravovarstveno nadzorna služba JZ TNP v sodelovanju z informatorji na terenu. Pri tem bo preverjala stanje prijav v prijavni aplikaciji in ga primerjala z dejanskim stanjem na terenu. Opozarjamo, da je kakršnokoli odstopanje dejanskega stanja od podatkov v aplikaciji prekršek, ki se lahko kaznuje z globo ali odvzemom soglasja. Naravovarstveni nadzorniki bodo preverjali tudi, ali izvajalec soteskanje izvaja skladno z izdanim soglasjem.

 

Poskrbite za varen korak

 

Brez usposobljenega vodnika in predpisane opreme je soteskanje zelo nevarno! Vodnik soteskanja mora biti usposobljen (z licenco) in opremljen z vso obvezno vodniško opremo, gostom pa mora zagotoviti naslednjo osebno varovalno opremo, ki ima ustrezne certifikate:

  • - alpinistična čelada,
  • - pas za soteskanje z dvema popkovinama,
  • - gojzarji za soteskanje s profiliranim podplatom in oporo za gležnje (neoprenski čevlji niso primerni!),
  • - neoprenska obleka s kapuco.