Nazaj na novice

Po javni obravnavi predlogov odredb za soteskanje

26.02.2024
Po javni obravnavi predlogov odredb za soteskanje
Na portalu eUprava je objavljen odziv na pripombe in predloge iz javne obravnave predloga Odredbe o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Fratarica in predloga Odredbe o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Predilnica (Predelica).

Vodni športi v toplejših mesecih v dolini Soče že vrsto let predstavljajo izziv pri vzpostavitvi upravljanja na način, ki ohranja naravo, upošteva tako potrebe izvajalcev dejavnosti kot tudi prebivalcev oziroma lokalnih skupnosti, hkrati pa z usposobljenimi vodniki in urejeno infrastrukturo obiskovalcem nudi kakovostno in predvsem varno doživetje. Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) že več let prejema številne pobude, naj kot upravljavec narodnega parka aktivneje pristopi k usmerjanju obiskovalcev. Soteski Fratarice in Predilnice (Predelice) sta dve od petih priljubljenih lokacij soteskanja v dolini Soče. Ležita v tretjem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka. Prva sodi med najbolj množično obiskane lokacije za soteskanje, druga pa velja za eno najbolj zahtevnih soteskarskih lokacij.

 

Ministrstvo je prejelo 15 komentarjev in pripomb

 

Predloga Odredbe o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Fratarica in Odredbe o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Predilnica (Predelica) sta bila na portalu eDemokracija objavljena prvič od 15. 3. 2023 do 17. 4. 2023, nato pa zaradi večjih sprememb ponovno od 31. 1. 2024 do 16. 2. 2024. Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je na ponovno javno objavo odredb do 16. 2. 2024 prejelo 15 pripomb in komentarjev. Pojasnila, objavljena v odzivu na tej povezavi, je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z JZ TNP in Zavodom Republike Slovenije za naravo (ZRSVN), OE Nova Gorica.

 

V velikem delu pripomb in komentarjev so predlagatelji, tako kot ob prvi objavi, zapisali, da se strinjajo z vzpostavitvijo pravil za soteskanje ter da pozdravljajo sistem, ki bo omogočal pregledno in z varstvom narave ter lokalnim okoljem usklajeno dejavnost. 

 

Največ pripomb se je nanašalo na spomladanski del sezone

 

Največ pripomb je, kot je zapisano v odzivu na zgornji povezavi, podanih na spomladanski del sezone, s predlogi, da se omejitve omilijo. To obdobje je z vidika varstva narave najbolj občutljivo. Nujno je, da naravne vrednote, kljub temu, da se začasno rabijo za soteskanje, hkrati ohranijo kvalitetne lastnosti habitata in tako omogočijo tudi življenje prostoživečim vrstam. Pri tem pa se je treba zavedati, da so kompromisi zaradi ekonomskih interesov potrebni.

 

JZ TNP in ZRSVN sta ponovno pretehtala sprejemljivost predlogov, izpostavljenih zlasti na februarskem srečanju z izvajalci soteskanja, in ob upoštevanju ciljev Triglavskega narodnega parka podala nov kompromisni predlog, ki je predstavljen in opisan na zgoraj omenjeni povezavi. 

 

Opredeljevanje nosilne zmogljivosti tudi za druge naravne vrednote

 

Podobno kot v primerih naravnih vrednot Fratarica in Predilnica je obremenjenih z obiskovanjem tudi veliko drugih naravnih vrednot, ne samo zaradi izvajanja dejavnosti kot posebne rabe, ampak tudi zaradi obiskovanja, ki ga izvajajo obiskovalci sami (v smislu splošne rabe). MNVP zato opozarja, da Fratarica in Predilnica nista in ne bosta edini naravni vrednoti, za katere se bo opredelila nosilna zmogljivost in ob upoštevanju katere se bo tudi na teh vzpostavil sistem po vzoru omenjenih sotesk. V tem času na pobudo Občine Bohinj že potekajo prvi sestanki v zvezi s soteskanjem v soteskah Jerečica in Grmečica, pripravljajo se tudi strokovne ocene nosilnih zmogljivosti za več drugih preobremenjenih naravnih vrednot.

 

Sicer pa je JZ TNP v sodelovanju z Razvojno zadrugo Mangrt, Krajevno skupnostjo Log pod Mangrtom, GIZ raftarjev dolina Soče, Soteskarsko zvezo Slovenije in Občino Bovec že za lansko soteskarsko sezono pripravil prijavno aplikacijo za organizirano in vodeno soteskanje v soteskah Fratarica in Predilnica v Logu pod Mangrtom. Aplikacija je in bo še naprej namenjena izvajalcem soteskanja, ki morajo, tako kot že zadnjih 13 let, za izvajanje dejavnosti soteskanja najprej pridobiti soglasje JZ TNP.

 

Vse podrobnosti v zvezi z novostmi za soteskanje v omenjenih dveh soteskah v letošnji soteskarski sezoni bomo na naši spletni strani objavili predvidoma v prvi polovici marca.