Nazaj na novice

Vabilo na 4. forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka

16.01.2024
Forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka je eden načinov razprave med prebivalci zavarovanega območja in vsemi, ki so pri svojem delu in udejstvovanju povezani z njim. Skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku je Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park sprejel sklep o sklicu in dnevnem redu.

4. forum zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka bo potekal

v sredo, 24. januarja 2024, med 12. in 16.30 uro

v banketni dvorani Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice.

 

Prijave na forum sprejemamo do petka, 19. januarja 2024 na elektronskem naslovu triglavski-narodni-park@tnp.gov.si ali na telefonski številki 04 578 02 00.

 

Forum je priložnost, da zainteresirani deležniki skupaj razmišljamo in oblikujemo smer dolgoročnega razvoja edinega narodnega parka v Sloveniji.  Ob 100-letnici podpisa pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka, je ključno vprašanje: kako si želimo, da se nas bodo generacije čez naslednjih 100 let spominjale?

 

Dnevni red 4. foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka:

1. Izvolitev dveh članov predsedstva foruma
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev zapisnika 3. foruma z dne 14. 11. 2019 ter poročilo o načinu upoštevanja sprejetih sklepov
4. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in izvajanje:
- Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 za obdobje 2016-2020
- Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 za obdobje 2021-2022
5. Predstavitev predloga Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku
6. Akcijski načrt za sofinanciranje projektov parkovnih lokalnih skupnosti

 

Gradiva:

3. točka: Zapisnik 3. foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka z dne 14. 11. 2019 v Kobaridu

4.1 točka: Poročilo o izvajanju NUTNP 2016-2025 za obdobje 2016-2020

4.2. točka: Poročilo o izvajanju NUTNP 2016-2025 za leti 2021 in 2022

5. točka: Predlog akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (ANUORD)

6. točka: Akcijski načrt za financiranje projektov parkovnih lokalnih skupnosti (AN PLS)

 

Program foruma pomemben del razpoložljivega časa namenja razpravi udeležencev, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju. Za vsa vprašanja o poteku foruma smo vam na voljo na elektronskem naslovu triglavski-narodni-park@tnp.gov.si ali na telefonski številki 04 578 02 00.