Publikacije

Publikacije Triglavskega narodnega parka so namenjene predstavitvi narodnega parka in dejavnosti upravljavca na strokovnih, informacijsko-izobraževalnih, razvojnih in raziskovalnih področjih.

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - poletje

Informacije o organiziranih javnih prevozih na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe, vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk.

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - poletje

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - zima

Javni zavod Triglavski narodni park je v sodelovanju s Skupnostjo Julijske Alpe pripravlja vodnike za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe. Časopis v slovenskem in angleškem jeziku prinaša namige za izlete, koristne informacije za obiskovanje v zimskem času, zanimivosti o živalih Triglavskega narodnega parka, ideje za zimske pohode s podrobnejšimi opisi. Na svoj račun bodo prišli tudi najmlajši.

Časopis je na voljo v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka in turističnih pisarnah Biosfernega območja Julijske Alpe.

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - zima