Korita Mostnice

Korita Mostnice

Reka Mostnica je nad vasjo Stara Fužina izdolbla dva kilometra dolga korita, ki predstavljajo prijeten in nezahteven izlet.

Zloženka
Korita Mostnice in dolina Voje sodijo med najlepše in najbolj obiskane naravne znamenitosti Bohinja.

Korita Mostnice, ki so dolga približno 2 km, so nastala deloma s tektonskim grezanjem osrednje  doline, deloma pa z njeno ledeniško poglobitvijo, ki jo je povzročila erozija oziroma poglabljanje bohinjskega ledenika. Tako je stranska dolina Mostnice ostala višje oziromaje "obvisela". Mostnica je pri tem morala premagati višinsko razliko tako, da je v živoskalno osnovo iz svetlega apnenca izdolbla ozko sotesko z vmesnimi razširjenimi deli. Korita so ponekod globoka tudi 20 metrov in široka le za širino ramen. Najhitreje se je Mostnica poglabljala v času taljenja ledenikov (pred 15.000 do 10.000 leti), ko sta bili količina in moč vode največji ter je skupaj z materialom, ki ga je voda nosila s seboj, lahko vrezovala v živo skalo.

Senožetna planina Voje je močno razširjen srednji del doline Mostnice z nadmorsko višino nekaj nad 700 metri. Površje je prekrito s talno ledeniško moreno, na jugu pa Voje zapira nasip čelne morene. Planina je bogata z vodo, saj ima Mostnica kar nekaj pritokov, na posameznih mestih pa voda privre kar iz tal. Dolina Voje je tipična ledeniška dolina v obliki črke U.

Na poti od Stare Fužine do slapa Mostnice premoščajo Mostnico kar štirje mostovi in brv, zato so predniki po njih poimenovali vodotok – Mostnica. Najbolj znan je Hudičev most, ki naj bi ga po legendi zgradil sam hudič.

Vodenje:

  • po predhodnem naročilu
  • V juliju in avgustu vodenje po koritih Mostnice poteka vsak torek.

Turizem Bohinj:

Center TNP Bohinj:

Dodatne informacije

Zahtevnost poti:

  • tehnično nezahtevna pot z minimalnim stalnim vzponom

Zanimivosti ob poti:

  • Hudičev most, korita Mostnice, kamnita skulptura slonček, senožetna planina Voje, slap Mostnice

Primeren letni čas:

  • kopna sezona

Plačljivost obiska:

Gostišča in planinske koče:

  • Planinska koča na Vojah, okrepčevalnica Slap (odprto v sezoni)

Priporočila:

  • primerna pohodniška obutev
  • Dolino Voje je mogoče obiskati tudi s kolesom, vendar ogled korit Mostnice s kolesom ni možen oz. dovoljen.

Upravljalec poti:

  • Turizem Bohinj