Nabiranje gob in zelišč

Nabiranje gob in zelišč

Poučite se, koliko gob in zelišč lahko naberete.

Zakon o Triglavskem narodnem parku dovoljuje ljubiteljsko ali komercialno nabiranje gob in rastlin le v robnem, to je tretjem varstvenem območju parka.

Prvo in drugo varstveno območje, ki predstavljata osrednje območje narodnega parka, sta prednostno namenjena uresničevanju varstva in ohranjanja narave, zato je nabiranje gliv in rastlin na teh območjih prepovedano.

Posameznik lahko dnevno nabere do največ 2 kg gob in 1 kg zelišč.

Nabiranje gob

Pri gobah pa je potrebno upoštevati še pogoje, ki jih za nabiranje predpisujejo Uredba o varstvu samoniklih gliv ter predpisi na področju gozdarstva in varstva gozdov, predvsem Pravilnik o varstvu gozdov. Tako posameznik lahko dnevno nabere do največ 2 kg gob, ki morajo biti grobo očiščene že neposredno na rastišču. Pri nabiranju ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi lahko poškodovali rastišče ali podgobje.

Nabrane gobe moramo prenašati v zračni in trdi embalaži. Kot začasni obiskovalci gozdov pa se moramo zavedati, da je naša prisotnost v gozdu moteča za v parku živeče živali, zato ne povzročajmo nepotrebnega hrupa in drugih motečih dejavnosti.

Praviloma z mesecem avgustom v gozdovih Triglavskega narodnega parka nastopi obdobje največje rasti gob ter s tem povezana množični obisk in intenzivno nabiranjem, predvsem na Pokljuki in Mežakli. V tem času naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami poostrijo nadzor.

Je nabiranje zelišč v Triglavskem narodnem parku dovoljeno?

Tudi nabiranje zelišč je dovoljeno le v tretjem varstvenem območju, pri čemer lahko posameznik dnevno za osebne potrebe nabere do največ 1 kg zelišč. V primeru nabiranja v komercilane namene je potrebno predhodno soglasje upravljavca parka.