Rožle Bregar in Tadej Gorzeti - studio Vizualist

Videografa, fotografa, ustvarjalca pri studiu Vizualist

bregar gorzeti naslovka

V objemu narave živimo že od malih nog, zato smo priložnost, ki se nam je ponudila v letu 2019-2020, zagrabili v trenutku. V skupnem sodelovanju s TNP, smo v okviru projekta INTERREG Italija-Slovenija NAT2CARE uspešno naredili dokumentarni film z naslovom Narava brez meja.

Beleženje slike skozi kamero je bilo nekaj unikatnega, saj smo s tem zajeli živo in neživo naravo ter tradicionalne dejavnosti v dveh zavarovanih območjih – v Triglavskem narodnem parku skupaj z Biosfernim območjem Julijske Alpe v Sloveniji in Regijskem naravnem parku Julijsko predgorje v Italiji.

04 fotoRozleBregar v1 Large

Narava ne pozna formalnih meja. V našem okolju je življenjski prostor za več deset tisoč različnih rastlinskih in živalskih vrst. Nikakor se ne sme pozabiti na vode, barja, mokrišča, prodišča, travnike, gozdove, kamniti svet, planine, konte, brezna, doline, kraške pojave in nenazadnje človeka, ki je prav tako del narave – nikakor pa ne njeno središče.

33 fotoRozleBregar Large

Tekom projekta smo dodobra spoznali poslanstvo in vizijo TNP-ja. Mislimo, da javni zavod opravlja izredno delo in da bi vsak posameznik moral spoštovati naravo v vsej svoji raznolikosti, jo varovati in ohranjati za prihodnje rodove tudi zunaj omejenega območja.


Ko človek izgubi prvobitni stik z naravo, izgubi stik s samim seboj.

36 fotoRozleBregar Large

Fotografije: Rožle Bregar