BRANIMIR RADIKON

Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

blog brane

Za naravo in ljudi

Pa začnimo z ljudmi. Pri vseh spretnostih in znanjih, ki smo jih uspeli v kratkem trenutku življenja Zemlje razviti, se nas je prijela tudi kakšna slaba lastnost. Med drugim občutek večvrednosti. Prepričanje, da stojimo na osvetljenem odru in igramo glavno vlogo, kulisa pa so gozdovi in gore, morja in puščave, sneg in dež, živali in rastline, vetrovi, vulkani in potresi … no ja - narava. Brez samozavesti in trdovratne želje po uveljavljanju ne bi prišli tako daleč, ne bi si ustvarili tako razkošnega teatra z lučmi, ki osvetljujejo vsak naš gib. A občutek oblasti in pomembnosti utegne biti varljiv. Še posebej, če gre samo za teater, za prestavo, ki nima gledalcev in je sama sebi namen. In če je veličastna kulisa edina gospodarica dogajanja, glavna igralka, ki lahko kadarkoli stopi na improvizirani oder in v trenutku upepeli samoljubne predstavice predhodnikov.

Ja, stopiti korak nazaj je ponavadi težko. Ni enostavno priznati, da nisi sam na odru, da si del veliko večje predstave, dogajanja, ki ji tvoja odsotnost ne bo povzročila opazne škode. In da v avditoriju nihče ne bo jokal za tabo.

Zavarovana območja, kot je Triglavski narodni park, predstavljajo tak korak nazaj. Premik, ki se kaže kot umik, a je dokaz zrelosti, modrosti, ki jo včasih občudujemo pri prvobitnih ljudstvih, presenetljivo usklajenih z življenjskim ritmom okolja, v katerem živijo. Ni nam treba iti v Amazonijo ali na Papuo Novo Gvinejo, lepe vzore take harmonije lahko najdemo tudi v domačih logih. Če prisluhnemo krajem, ki jih sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica dobro poznamo, lahko slišimo zgodbe morja, oljčnikov, sadovnjakov in vinogradov, pa tudi travnikov in pašnikov visoko v gorah, ki govorijo o vzajemnem spoštovanju človeka in narave. Ena izmed naših nalog je zato ohranjanje in po potrebi oživljanje teh vzorov. Iskanje ravnotežja med stroko in tradicijo je zahtevnejše kot poslušno sledenje najnovejšim dognanjem strokovnjakov. Daje pa večje zadoščenje in trajnejše učinke, saj ustvarja zgodbe, ki dajejo našim krajem poseben pečat in za navideznim korakom nazaj skrivajo zrel odnos do narave in ljudi. Še posebej to velja za zavarovana območja.

Začeli smo z ljudmi, končajmo z naravo. Ta se za naše komplekse večvrednosti ne zmeni, na dolgi rok so podobni kapricam razvajenega otroka. Pravzaprav od nas niti ne pričakuje kaj posebnega. Morda kvečjemu to, da odrastemo in priznamo, da smo njen neločljiv del.In da za to prevzamemo odgovornost.